Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2014-06-05

Separat insamling av matavfall i första området

Efter sommaren kommer det första området i Örnsköldsviks kommun att få erbjudande om separat insamling av matavfall. Ett alternativ som är bra för miljön, enkelt och ekonomiskt. Först ut är 5 000 kunder.

Efter sommaren ska de 5 000 första kunderna erbjudas möjlighet att sortera sitt matavfall separat och på Miva pågår förberedelserna för fullt. Det första området utgörs av Västerhus, Själevad, Gullänget, Gimåt, Högland, Svartby, Järved, Bonäset, Husum-området samt Själevadsgatan, Örnsköldsgatan, Västra Dalgatan, och Terrassvägen i Örnsköldsvik.

– Separat insamling av matavfall kommer att erbjudas områdesvis och våren 2017 ska alla villor och flerbostadshus ha erbjudits detta, säger Peter Westin, projektledare för införandet av matavfallsinsamling på Miva.

För miljöns skull

Beslutet att Örnsköldsvik ska börja samla in matavfallet separat grundar sig bland annat i ett av Sveriges nationella miljömål som innebär att vi bättre ska ta tillvara den energi som finns i matavfallet. Drygt hälften av Sveriges kommuner har redan infört separat matavfallsin­samling.

– Idag går alla hushållssopor till förbränning och blir energi, men genom att sortera ut mat­avfallet kan vi förutom energi även låta rester, rens och skal gå tillbaka som näring till naturen. Matavfallet i vår kommun kommer att bli fordonsgas och växtnäring, fortsätter Peter Westin.

Brunt kärl för matavfall

Det är enkelt att sortera sitt matavfall separat. Miva tillhandahåller ytterligare ett brunt sop­kärl tillsammans med en påshållare att placera under diskbänken samt en årsförbrukning av papperspåsar som matavfallet ska läggas i. Tömningen av det bruna sopkärlet sker samtidigt som det gröna kärlet med hjälp av sopbilar som har två fack.

Frivilligt system

Att sortera sitt matavfall separat är frivilligt och om en miljöstyrande taxa ska uppmuntra kunderna till detta. Den som väljer ett brunt sopkärl betalar nämligen halva viktavgiften för avfallet i både det bruna och det gröna kärlet. Dessutom debiteras ingen hämtningsavgift för det bruna kärlet.

– Det här är ett bra sätt att göra något bra av sina matrester. Matrester innehåller massor av energi och av en påse matavfall räcker till att köra en biogasbil cirka 2,5 kilometer. Det är synd att bara elda upp sådana resurser, säger Peter Westin.

Alla fastighetsägare får ett informationsbrev i brevlådan när vi erbjuder insamling av mat­avfall i deras område.

Läs mer om separat insamling av matavfall

För mer information

Peter Westin, projekt- och entreprenadansvarig, Miva
peter.westin@miva.se, 0660-330 355

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster