Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2014-03-24

Samråd inför byggandet av ny huvudvattenledning i By-Gerdal

Miva planerar att bygga en ny huvudvattenledning mellan By vattenverk och Gerdals vattenverk, sammanlagt en sträcka på cirka 5 kilometer. Samtidigt kommer en reservvattentäkt att iordningställas i By. En reservvattentäkt har till syfte att trygga den framtida vattenförsörjningen i centralorten, men också i det närområde som idag får sitt vatten från vattenverket i By.

Planeringsarbetet kommer att pågå under hela 2014 och bygget planeras att genomföras under 2015-2016.

Information och samrådsunderlag har skickats till berörda fastighetsägare och myndigheter. Eventuella synpunkter angående Mivas planerade arbete lämnas skriftligen senast den 4 april 2014. Märk synpunkterna ”By-Gerdal” och skicka till info@miva.se eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik.

Frågor eller synpunkter i övrigt hänvisas till Mivas projektledare Martin Lockner, 0660-330 416.

Läs mer om projektet i By-Gerdal

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster