Publicerad

Så minskar vi avfallet med 25 %

Till 2025 har vi och hela Sverige som målsättning att minska mat- och restavfallet med 25 procent jämfört med 2015. Nationellt kallas detta 25/25-målet och i höst drar Miva igång en kampanj med tips och inspiration för att avfallet i sopkärlen ska minska. Men redan nu börjar det hända grejer.

Målet till 2025 är en tuff, men fullt möjlig utmaning om vi blir bättre på att äta upp maten och återvinna förpackningar. Idag slänger vi i genomsnitt 148 kilo per person i sopkärlet. Till 2025 ska den siffran sjunka till 122 kilo.

Allt avfall har från början varit produkter som krävde råvaror, energi och kemikalier när de tillverkades. Den största miljöpåverkan under en produkts liv uppstår för det mesta vid tillverkningen. Att minska avfallsmängderna är därför viktigt för att minska påverkan på miljö och klimat.

Symbolen som ramar in Mivas kampanj.

RättSort finns i Örnsköldsvik

För att nå målet behövs såklart både information och motivation. Mivas kampanj fokuserar framförallt på villaägare i åldern 35-45 år. Efter småbarnsåren bedöms gruppen vara mer mottaglig och motiverade för en förändring som denna. Andra målgrupper är större privata hyresvärdar, restauranger på centralorten och den breda allmänheten.

Kampanjen har fått namnet RättSort som kopplar till att vi ska sortera rätt, men också att vi här i Örnsköldsvik är ”rätta sortens folk”. En tvist i kampanjen kommer också att vara en indirekt utmaning mellan två olika områden. På olika sätt kommer vi att följa skillnader och utvecklingen i Bredbyn respektive Bonäset. Finns det några skillnader?

Enkät ger oss värdefull fakta

Kampanjen drar igång under hösten, men redan nu samarbetar Miva med en student vid Umeå universitet. Jenny Lindström som studerar miljö- och energiteknik kommer under våren ta reda på attityder, kunskap och orsaker till varför man sorterar eller inte sorterar sitt avfall. Det kommer att bli ett viktigt underlag för vår kampanj. Är du mellan 35-45 år eller över 65 år får du gärna besvara enkäten via länken här nedanför.

Håll utkik efter RättSort i höst - för visst antar du utmaningen?

Till enkät om attityder och åsikter kring sortering

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation