Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Riktlinje för ersättning vid störningar i vattendistributionen

Under juni månad drabbades boende i Sidensjö med omnejd av störningar i leveransen av dricksvattnet. Många upplevde en påtaglig smak och lukt av järn. Miva arbetade aktivt med att söka källan till problemet där en avgörande åtgärd blev att förändra intaget av råvattnet till vattenverket samtidigt som omsättningen av vattnet i ledningsnätet ökade.

I början av juli kunde vi konstatera att åtgärderna haft önskad effekt och att dricksvattnet åter hade god kvalitet. Som en service till de kunder som tyckte att deras vatten inte smakade bra placerade Miva ut sex tankar med dricksvatten i området. Miva beklagar de besvär som uppstod på grund av vattenproblemen och vill än en gång framföra ett stort tack till våra kunder i Sidensjö med omnejd för deras tålamod.

I samband med störningen har flera kunder hört av sig med frågor om ersättning/avdrag på grund av de besvär som uppstod på grund av den försämrade vattenkvaliteten i somras. Miva har nu utrett denna fråga tillsammans med både jurister och branschorganisationen Svenskt Vatten. Generellt kan sägas att det är mycket få va-bolag som har tydliga rutiner för ersättning vid den här typen av störning.

Leverans- eller kvalitetsproblem ersätts inte

Resultatet av utredningen är att Miva inte har någon ersättningsskyldighet vad gäller leverans eller kvalitet i samband med problemen i Sidensjö. Utifrån vattentjänstlagen har driftstörningarna inte varit av den art eller omfattning att nedsättning av avgiften ska göras.

En jämförelse med den ersättningsmodell som används inom t ex energibranschen är inte rättvisande då energibolagen är affärsdrivande verksamheter till skillnad från kommunal va-verksamhet som finansieras av ett taxekollektiv som ska bära sina egna kostnader.

Ersättningsanspråk vid sakskada

Enskild kund kan begära skadestånd/ersättning avseende personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Typexempel på sakskada är missfärgat porslin eller våtrumsmattor, igensatt blandare och dylikt.

Den som anser sig berättigad till ersättning är välkommen att skriftligen lämna sina ersättningsanspråk/skadekrav till Miva. Varje enskilt fall kommer därefter att utredas och baseras på om Miva har brustit i sitt uppdrag. Varje anspråk ska innehålla en redogörelse för vad ersättningen begärs för och med vilket belopp. Det går bra att skicka via e-post till info@miva.se eller via post till Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik. Det krävs ingen speciell blankett.

Vi är juridiskt sett förhindrade att genomföra utbetalning innan en utredning är genomförd. Varje ersättningsanspråk ska dessutom utredas var för sig. Därför kan generella avdrag på framtida fakturor inte göras, utan alla som kräver ersättning måste skicka in sina ersättningsanspråk för utredning.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.