Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2016-03-17

Problem med smältvatten?

I dagens ÖA finns en artikel där Miva omnämns, men där äpplen och päron blandas rätt friskt. Till på köpet lanseras ett nytt ord - smältvattenläckor.

Smältvatten är ytvatten som kan skapa problem i form av översvämmade diken och igensatta gatubrunnar. Läckor är något helt annat och handlar om skador och problem på vatten- eller avloppsledningar. Det ÖA försöker beskriva i sin artikel är egentligen problem med källaröversvämningar på grund av smältvatten som tränger in i fastigheten.

Till skillnad från vad ÖA skriver så har Miva inte haft vare sig fler läckor eller mer problem än vanligt på grund av de senaste dagarnas värmebölja. Det är inte heller till Miva man ska vända sig om man generellt har problem med t ex smältvatten.

Vart ska man vända sig?

Mycket förenklat kan man säga att det är Mivas ansvar att leda bort avloppsvatten när det väl hamnat i ledningarna. Däremot är det kommunens driftenhet som ansvarar för att diken, trummor och brunnar är i funktion för att t ex smältvatten ska hamna i ledningarna.

Har man problem med ytvatten i form av regn eller smält snö som svämmar över från vägar eller diken kontaktar man kommunens driftenhet. Detta görs enklast genom att beskriva och registrera felet i appen ”Felanmälan Örnsköldsvik”. Det går också att felanmäla via formulär på kommunens hemsida. Om man inte har tillgång till app eller dator går det även bra att ringa 0660-88 500.
Till felanmälan på Örnsköldsviks kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har man däremot problem som är kopplade till vatten- eller avloppsledningarna när exempelvis avloppsvatten tränger upp ur en golvbrunn i källaren, kontaktar man Miva via felanmälan 0660-330 330.

Njut av värmen och hoppas ni slipper problem!

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster