Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Policy och strategi för dagvatten i Örnsköldsviks kommun antagen

Under hösten 2018 antog kommunfullmäktige en policy och strategi för dagvatten. Dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin har tagits fram av Örnsköldsviks kommun tillsammans med Miva. Målet är att uppnå en långsiktig och hållbar dagvattenhantering i kommunen, för att undvika översvämningar och begränsa föroreningsmängder. Åtgärder i strategin är även en anpassning till ett förändrat klimat med mer regn.

Dokumenten ska användas som underlag för hantering av dagvatten i detaljplaner, planprogram, översiktplaner, bygglov, byggnationer av vägar, parkeringsplatser, om- och nybyggnad samt översyn av nuvarande dagvattensystem i kommunen.

Policyn och strategin är verktyg som ger stöd i den kommunala verksamhetens arbete, för en hållbar dagvattenhantering. Den ska även vara vägledande för andra aktörer, till exempel byggherrar och fastighetsförvaltare.

Det finns ingen entydig definition av begreppet dagvatten. En vanlig definition är att dagvatten är regn och smältvatten från snö och is som avrinner från hårdgjorda ytor som till exempel tak, vägar, parkeringsplatser. En annan definition är att dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten.

Här kan du läsa dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin. Länkar till extern webbplats.

Dagvattenpolicylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dagvattenstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor om dagvattenpolicyn- och strategin kontakta:
Katrina Mähler, 0660-887 23, katrina.mahler@omskoldsvik.se
Ann-Charlotte Edholm, 0660-884 00, anncharlotte.edholm@omskoldsvik.se
Lars Byström, 0660-33 04 19, lars.bystrom@miva.se
Roger Larsson, 0660-886 22, roger.larsson@omskoldsvik.se

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.