Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Placera ditt sopkärl rätt

Mivo med två tunnor

För att underlätta sophämtningen och minska risken att trafikanter kör på kärlet när det står ute för tömning ska kärlet placeras cirka 50 cm från vägbanan där det är möjligt.

Undantaget är om du tidigare fått en annan anvisning för ditt kärl samt gång- och cykelbanor där vi markerat var kärlen ska stå.

Om ett sopkärl står bredvid ett annat kärl ska det dessutom finnas ett
avstånd om minst 40 cm mellan kärlen. Detta gäller även om du själv
har både ett grönt och ett brunt kärl.

Ett tips är också att gärna märka upp ditt kärl med till exempel en klisterreflex på sidorna.

Läs fler tips om hur du tar hand om ditt kärl

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.