Öviksborna nöjda med sitt bruna sopkärl

Figuren Mivo med ett brunt och ett grönt kärl

2014 började Miva introducera brunt kärl för matavfall i det första av totalt fyra områden. Våren 2016 erbjöd bolaget separat insamling av matavfall i hela kommunen. Drygt ett år senare har Miva nu frågat kunderna hur de tycker att allt fungerar. Resultatet är en trevlig läsning – över 91 procent nöjda kunder.

– Ett fantastiskt resultat för ett helt nytt insamlingssystem, säger Peter Westin som varit projektledare för införandet av matavfallsinsamling på Miva. Dessutom lyckades vi erbjuda bruna sopkärl i hela kommunen ett helt år tidigare än planerat.

94 procent av de som har ett brunt kärl skulle göra samma val idag. Merparten kastar dessutom inte matavfallet i det bruna kärlet för den ekonomiska vinningen, utan för att det är bra för miljön eller för att de vill vara ett föredöme.

Beteende för mindre matavfall

Beteenden är alltid svåra att förändra, men enkätresultat visar att hela 71 procent har blivit bättre på att sortera i allmänhet sedan de skaffade ett brunt kärl. Vidare säger 32 procent att de blivit bättre på att planera inköpen och därför slänger mindre matavfall.

– Det är precis de här effekterna vi vill uppnå. Vi kan informera och tala om vad som är rätt eller fel, men svårigheten är att göra det på ett sätt som faktiskt ändrar ett beteende. Här har vi uppenbarligen lyckats och det är vi glada för, säger Peter Westin.

Fastfrysning och påsen

I undersökningen har kunderna fått tycka till om alltifrån hur papperspåsen fungerar till om hämtningsintervallen är bra. Åsikterna kan sammanfattas med ordet lagom. Det som möjligen sticker ut är åsikterna om papperspåsen. Merparten tycker att den fungerar bra, men vissa kunder upplever att påsen lätt går sönder och läcker. Under vinterhalvåret är det också många som haft problem med att påsarna fryser fast i kärlet.

– Papperspåsen är det absolut bästa alternativet när man ska röta matavfallet som vi gör. Påsar med en plastkänsla av exempelvis majsstärkelse som vissa kunder föreslår tar längre tid att bryta ner. I dagsläget har vi inga planer på att byta ut papperspåsen, utan uppmanar istället kunderna till tätare påsbyten för ökad hållbarhet. Minst var tredje dag bör båsen bytas, förklarar Peter.

Informationen om hur insamlingen av matavfall fungerar får också bra betyg av kunderna, men här finns förbättringspotential i att berätta vad som händer med matavfallet. Flera kunder efterlyser exempelvis löpande uppföljning hur mycket vårt matavfall genererar i miljövinst.

11 500 hushåll sorterar idag sitt matavfall separat i ett brunt sopkärl och under det senaste året har Miva samlat in cirka 1 300 ton matavfall. Den som vill skaffa ett brunt kärl kontaktar Mivas kundservice, så levereras kärlet inom kort.

Läs mer om separat insamling av matavfall

För mer information

Peter Westin, projekt- och entreprenadansvarig, Miva
peter.westin@miva.se, 0660-330 355

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Driftinformation