Öviksborna bland de bästa att minska sina hushållssopor

Mängden hushållsavfall minskar för andra året i rad, enligt Avfall Sveriges statistik. Och på tio-i-topp-listan återfinns Örnsköldsvik.

Det är SVT:s Aktuellt som utifrån Avfall Sveriges statistik gjort en jämförelse mellan 225 av Sveriges kommuner.

150 kilo per år och invånare

109 kilo per år och invånare slängs i Övertorneå som därmed är den kommun som slänger minst hushållssopor. Mest sopor slänger å andra sidan Strömstad med 408 kilo per år och invånare.

Örnsköldsvik tillhör de kommuner där soppåsen blivit lättare, och kommunen hamnar därför på en hedrande tionde plats med 150 kilo per år och invånare. Genomsnittet för hela landet är 218 kilo per invånare.
Ö-viksborna har gjort ett bra jobb som minskat sina hushållssopor från 261 kilo till 150 kilo per person från 2008 till 2010, säger Åsa Möller, chef Avfall och återvinning på Miva.

Separat insamling av matavfall från 2013

Enligt så kallade plockanalyser som Miva gjort 2008 och 2010 är det förpackningar och organiskt avfall, det vill säga matavfall, som i stor utsträckning försvunnit från soppåsen. Mängden förpackningsavfall har minskat med cirka 60 procent från 2008 till 2010, och matavfallet med cirka 40 procent under motsvarande period.
Nästa steg blir att bli ännu bättre på att sortera och ta om hand vårt matavfall, fortsätter Åsa Möller. Förhoppningen är att komma igång med separat insamling av matavfall under 2013, och just nu håller vi på att utreda hur det ska fungera både praktiskt och ekonomiskt. Det här är vanligt i många kommuner och vi kommer att hålla våra kunder informerade under resans gång.

Under 2010 hanterade Miva cirka 8 400 ton hushållssopor från omkring 33 000 kunder. Mängden sopor som samlas in via sopbilarna har minskat med cirka 43 procent från 2008 till 2010. Bidragande orsaker till detta är dels ett nytt insamlingssystem som innebar att samtliga kunder fick ett eget kärl för hushållsavfallet, dels att viktavgift infördes för att minska på de osorterade soporna bland de insamlade hushållssoporna.

För mer information

Åsa Möller, chef Avfall och återvinning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
asa.moller@miva.se, 0660-330 351
Gerth Mattebo, VD Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
gerth.mattebo@miva.se, 0660-330 330

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (MIVA) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. MIVA har 110 medarbetare och omsätter 180 miljoner kronor.