Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2012-10-16

Ö-viksborna bättre än riksgenomsnittet

Mängden hushållsavfall insamlat i kärl i Örnsköldsviks kommun har ökat något efter senare års stadiga minskning. Från bottennoteringen 2010 med 150 kg per person och år, gick siffran upp till 155 kg förra året, enligt Avfall Sveriges statistik. Denna trend är inte unik för Ö-vik utan gäller för landet i stort.

-  Men det som är glädjande för oss är att Ö-viks kommun liksom tidigare år ligger under riksgenomsnittet som är 220 kg hushållsavfall per person och år. Vi har alltså fortfarande en lättare soppåse än rikssvensken, säger Åsa Möller, chef för Avfall och återvinning på Miva.

Inlämning av farligt avfall till återvinningscentralerna


En annan positiv sak är att det farliga avfallet som samlas in vid återvinnings-centralerna ökade till 8,45 kg per person under 2011 jämfört med 7,54 kg per person 2010. Detta betyder förhoppningsvis att det inte hamnar något farligt avfall i sopkärlet.  Även mängden tidningar och förpackningar som lämnas till återvinningsstationerna har ökat jämfört med året innan.  Det blir intressant att se om den plockanalys som i dagarna utförs på kärlavfall visar att det är mindre tidningar och förpackningsmaterial i sopkärlet.  Resultatet från denna kommer att presenteras på Mivas hemsida inom kort.

-  Det är viktigt att vi alla fortsätter att jobba oss uppåt i avfallstrappan, det vill säga tänker på att minimera avfall, återanvända och sortera rätt så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt. Den lyckade återvinningshelgen som hölls på Må i våras är ett exempel på hur vi på Miva jobbar för  ett ökat medvetande om detta, fortsätter Åsa Möller.

Insamling av matavfall


Nästa steg är att bli ännu bättre på att sortera och ta hand om matavfallet. Under 2014 planerar Miva att börja med separat insamling av matavfall, där hushållen kommer att erbjuds ett speciellt kärl för det ändamålet. En utredning pågår hur detta ska fungera både praktiskt och ekonomiskt och kunderna kommer att hållas informerade under resans gång. Separat insamling  av matavfall för att ta tillvara växtnäring och eventuellt utvinna biogas förekommer redan i många kommuner och lösningarna är olika beroende på kommun.

 

 

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster