Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2011-11-15

Örnsköldsvik kan bli årets återvinningskommun

Örnsköldsvik har nominerats till utmärkelsen Årets Återvinningskommun. Nomineringen har gjorts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, för att kommunen visat engagemang och samarbetsvilja för att underlätta återvinningen av förpackningar och tidningar, där Ö-viksborna dessutom ligger över rikssnittet. Örnsköldsvik är en av tre kommuner som nominerats till årets återvinningskommun.
 
Nomineringen har gjorts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för och sköter alla återvinningsstationer som finns runt om i landet. Örnsköldsvik nomineras för att kommunen visat engagemang och lagt ner tid och resurser så att man tillsammans uppnått exempelvis markupplåtelseavtal på samtliga kommunala platser och varit behjälpliga i kontakter med privata markägare. Örnsköldsviks kommun har även tillsatt en intern arbetsgrupp för insamlingsfrågor bestående av företrädare för bygglov, mark och exploatering, miljö, samhällsplanering och övrig avfallshantering.
I nomineringen framhålls även att vi i Örnsköldsvik har en relativt nybyggd återvinningscentral som betraktas som en mönsteranläggning med mycket bra öppettider och god service. Att nomineras på dessa grunder känns otroligt roligt, säger Åsa Möller som är chef för Avfall och återvinning på Miva.

Under 2012 kommer ytterligare insatser att göras för att underlätta kundernas besök på Må återvinningscentral. Bland annat kommer skyltningen att förbättras. Allt planeras vara klart till Mivas återvinningshelg som arrangeras för första gången den 20-21 april 2012.

Örnsköldsvik uppmärksammas också för att kommuninvånarna blivit bättre på att återvinna förpackningar och tidningar där vår kommun ligger över rikssnittet. Från 2008 till 2010 har Ö-viksborna minskat sina hushållssopor från 261 kilo till 150 kilo per person och år.

Utmärkelsen Årets Återvinningskommun är sprungen ur Sveriges tyngsta miljöpris Swedish Recycling Award där Årets Återvinningskommun är en av totalt åtta olika kategorier. Utdelning sker under Återvinningsgalan på Nalen i Stockholm den 1 december. Arrangör är tidningen Recycling & Miljöteknik.

För mer information

Åsa Möller, chef Avfall och återvinning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
asa.moller@miva.se, 0660-330 351

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har 110 medarbetare och omsätter 180 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation