Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Örnsköldsvik bra på att återvinna elektronik

I förra veckan kom El-Kretsen med sin årliga statistik som visar den totala insamlingen av elektriska och elektroniska produkter under 2011. Örnsköldsviksborna står sig bra i en förhållandevis jämn kamp och hamnar på en delad 75:e plats.

Det är El-Kretsen som sammanställt statistiken utifrån det rikstäckande återvinningssystem för elektronikavfall som de ansvarar för och driver tillsammans med kommunerna. Elektronikavfall omfattas av det så kallade producentansvaret som innebär att importörer, tillverkare och företag som säljer elprodukter på den svenska marknaden också ansvarar för att samla in och hantera uttjänta produkter.

Ö-vik trea i länet
I Västernorrlands län var Sollefteåborna bäst på att lämna in uttjänt elektronik under 2011 med 22,78 kilo per invånare. På andra plats kom Kramfors med 22,32 kilo och på en tredjeplats Örnsköldsvik med 20,69 kilo per år och invånare.

154 185 000 kilo elavfall
Totalt samlade El-Kretsen in ofattbara 154 185 000 kilo elektriska eller elektroniska produkter under 2011. Utifrån det hamnar rikssnittet på 16,27 kilo per invånare, vilket är en förbättring med 0,28 kilo sedan 2010. Allra bäst på att återvinna elektronik är man i Täby där invånarna lämnat 55,13 kilo vardera. I jämförelse med landets samtliga kommuner hamnar Örnsköldsvik på en delad 75:e plats.

I jämförelsen mellan kommuner ska man dock ha i åtanke att vissa återvinningscentraler ibland nyttas av fler än de egna kommuninvånarna. Det kan även vara så att vissa orter inte har egna återvinningscentraler utan delar uppsamlingställe för elektronikåtervinning med grannorten. Sammanställningen i sin helhet finns på El-Kretsens hemsida elkretsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster