Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2013-03-22

Örnsköldsvik är bra på att återvinna förpackningar

Statistik kring insamlat avfall under 2012 duggar tätt just nu. Nu är det FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som presenterar sina insamlade volymer under fjolåret. Och örnsköldsviksborna ligger liksom tidigare en god bit över rikssnittet.

FTI ansvarar för alla återvinningsstationer som finns runt om i landet och kommunen. Bara i Örnsköldsvik finns 33 stationer där vi lämnar tidningar och hushållsförpackningar. Det är avfall som omfattas av det så kallade producentansvaret, där producenterna istället för Miva ansvarar för insamlingen.

20 kg över rikssnittet

Under 2012 samlades det in i genomsnitt 91 kilo förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna i Ö-viks kommun. Det ska jämföras med rikssnittet som ligger på 72 kilo per person.

Även resultatet från den senast gjorda plockanalysen, det vill säga analys av vad ett stickprov av ett bostadsområdes hushållsavfall innehåller, visar att ö-viksborna är bra på att sortera ut förpackningar och tidningar och inte lägga det i soptunnan.  

- Vår kommun hade lägst andel förpackningar och tidningar i soptunnan av de deltagande kommunerna i länet och vi ligger mycket bra till om man jämför med snitt för plockanalyser gjorda i Sverige. Detta är något vi kan vara stolta över, säger Åsa Möller chef för Avfall och återvinning på Miva.

Vad är producentansvar?

Varje företag som tillverkar eller säljer förpackade varor ska också ansvara för att det finns ett insamlingssystem dit vi som köper varorna kan lämna förpackningarna för återvinning. Samma sak gäller för tidningar. Det kallas producentansvar.

Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna betalar till REPA, som är en del av FTI. Det är i sin tur FTI som ansvarar för och sköter alla återvinningsstationer som finns runt om i landet. På återvinningsstationen lämnar du tidningar samt förpackningar av glas, papper, plast och metall. Den som har frågor om hur stationerna sköts, om det behöver städas, snöröjas eller om någon av behållarna behöver tömmas kontaktar FTI på telefon 0200-88 03 11.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster