Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Orättvis avgiftsreduktion föreslås försvinna

Den 16 december fattar kommunfullmäktige beslut om den taxa som ska gälla för såväl VA som hushållsavfall efter den 1 februari 2014. I förslaget föreslår Miva en oförändrad taxa för hushållsavfall förutom att möjligheten till reducerad viktavgift för blöjor och inkontinensskydd tas bort. Orsaken är att det som i dagligt tal kallas "blöjrabatt" inte är förenlig med likställighetsprincipen i kommunallagen.

Alla ska behandlas lika

Cirka 1 000 av Mivas kunder har idag reducerad viktavgift för hushållsavfall. I genomsnitt motsvarar reduktionen cirka 450 kronor per kund och år. Men det är inte ekonomiska orsaker som ligger bakom föreslaget, utan kommunallagen och det faktum att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika.

Via branschorganisationen Avfall Sverige har vi fått veta att det inte är förenligt med den så kallade likställighetsprincipen att erbjuda reducerad viktavgift till en avgränsad grupp av kunder. Miva föreslår därför att möjligheten tas bort från och med 1 februari 2014. 

Taxan ska inte hantera ekonomiskt stöd

Förutom att möjligheten vänder sig till en tydligt avgränsad kundgrupp i strid med likställighetsprincipen kan det även ses som ett ekonomiskt stöd till de kunder som beviljas reducerad viktavgift. Taxan för hushållsavfall bör inte hantera ekonomiskt stöd till olika grupper i samhället då det finns andra system för detta, exempelvis barnbidrag. Ytterligare en aspekt är att kunder i flerfamiljshus inte erbjuds möjlighet till reducerad viktavgift. Sammantaget är det inte ett rättvist och likställt system.


Beslut om den nya taxan fattas av kommunfullmäktige den 16 december och den nya taxan gäller från den 1 februari 2014.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.