Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Oförändrade taxor för 2018

Taxorna för hushållsavfall samt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun blir oförändrade under kommande år. Det är bland annat ett gynnsamt ränteläge som gör detta möjligt.

- Under de senare åren har vi justerat våra taxor utifrån ökade krav och underhållsbehov vilket medfört ökade kostnader. En årlig höjning av va-taxan har varit nödvändig för att underhålla och utveckla den allmänna va-anläggningen i kommunen. Inför 2018 är vi dock i ett läge som gör att vi kan ligga kvar på samma nivå, säger Gerth Mattebo, VD på Miva.

Gynnsamt ränteläge

Vad gäller va-taxan är det framförallt det fortsatt låga ränteläget som möjliggör att taxan kan lämnas oförändrad. En annan orsak är att ett av Mivas största projekt någonsin inte hunnit så långt som planerat under 2017. Projektet pågår fram till 2021 och handlar om att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen genom att koppla samman två vattentäkter och bygga ett nytt modernt vattenverk i Gerdal. I projektet ingår även att förstärka den befintliga huvudledningen som går mellan vattenverket och centralorten.

- Vi vet att vi har stora och viktiga utmaningar framför oss vad gäller att säkra dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen på både kort och lång sikt. Men det är såklart positivt för våra kunder med ett år utan taxehöjning, säger Gerth.

Färre bruna kärl än beräknat

Vad gäller taxan för hushållsavfall så är det även här fortsatt låga räntor som gör att taxan kan lämnas oförändrad. En annan anledning är att det inte går lika snabbt som beräknat för kunderna att ansluta sig till systemet med separat insamling av matavfall. Idag har 44 procent ett brunt kärl jämfört med målet på 60 procent. Detta har genererat högre intäkter under 2017 eftersom kunder med brunt kärl betalar ett lägre kilopris.

- Vi fortsätter att jobba för att fler ska sortera sitt matavfall separat i ett brunt kärl. Det är både viktigt och bra ur miljösynpunkt att samla in och behandla matavfallet centralt så att energi och växtnäring kan tas tillvara. Av den anledningen är taxan konstruerad så att det är ekonomiskt fördelaktigt för den som skaffar ett brunt kärl, förklarar Gerth Mattebo, som också uppmanar den som inte redan skaffat ett brunt kärl att göra det för miljöns och kommande generationers skull.

Nya taxeperioder är normalt den 1 januari för hushållsavfall och den 1 februari för vatten och avlopp.

Läs mer om taxan för hushållsavfall
Läs mer om taxan för vatten och avlopp

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.