Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Nytt vattenverk tryggar vattenförsörjningen i Örnsköldsvik

I slutet av 2018 startar bygget av Örnsköldsviks största och modernaste vattenverk. Bakgrunden är att vattenförsörjningen behöver säkras inför framtiden. Det nya vattenverket GerBy beräknas stå klart år 2020 och ska se till att rent vatten fortsätter att nå kunderna lång tid framöver.

Idag finns Örnsköldsviks största vattenverk i Gerdal och försörjer 40 000 personer i centraloren med dricksvatten. Det nya verket kommer att ligga på ungefär samma ställe och planen är att det på sikt ska kunna försörja ännu fler personer. Dessutom blir vattenförsörjningen säkrare då vattenverket kommer att ta vatten från två olika vattentäkter. Om något händer den ena vattentäkten kan den andra användas.

- Vattenförsörrningen är en av våra viktigaste samhällsfrågor. I vår kommun är vi gynnade med god tillgång till vatten men för att trygga att vi får ett bra dricksvatten även i framtiden behöver vi anpassa både anläggningar och arbetssätt. Vi måste till exempel dra fördel av ny teknik och rusta oss för att kunna hantera nya hot som klimat­förändringar och föroreningar, säger Gerth Mattebo, VD på Miva.

- Vårt uppdrag är att ta ansvar för en långsiktig vattenförsörjning och det nya vattenverket är en del i en större plan för hela kommunen. Vi har också sett över och åtgärdat viktiga sträckor på huvudledningen från Gerdal till centralorten. Dessutom ser vi till att se över skyddet av våra dricksvattentäkter i hela kommunen.

Lång utredning

Behovet av reservvatten har diskuterats sedan slutet av 1990-talet då Örnsköldsvik drabbades av en omfattande läcka på huvudledningen vilket orsakade ett par dagars stopp i vattenleveransen. 2013 påbörjade Miva en förstudie om By vattentäkt för att undersöka om den kunde bli reservvattentäkt för Örnsköldsviks centralort. Under ett par år har Miva sedan provpumpat vattentäkten i By och funnit att både kvalitet och kvantitet är god. Vattentäkten i By ligger dessutom nära vattentäkten i Gerdal. I maj 2018 fattade Mivas styrelse beslutet att gå vidare med en upphandling för att bygga vattenverket och påbörja arbetet med att iordningställa den nya reservvattentäkten.

- Vi har två bra grundvattentäkter nära varandra vilket ger stora fördelar då vi kan utnyttja samma infrastruktur. När det nya vattenverket driftsätts har vi säkerställt ett både gott och hälsomässigt bra dricksvatten för de boende i Örnsköldsviks kommun för en lång tid framöver, säger Gerth Mattebo.

Del av en långsiktig plan

I september startar upphandlingen av byggnationen av vattenverket och om allt går enligt plan sätter Miva upp en byggarbetsplats redan i november i år. Under tiden det nya vattenverket byggs är det nuvarande vattenverket i drift.

Planerad byggstart under 2018

I Örnsköldsviks kommun finns det idag 25 vattenverk, varav fyra är större. I samband med att det nya vattenverket byggs kommer ett av de äldre små vattenverken stängas ned. De små vattenverken kräver mer tillsyn än de större som i större utsträckning går att automatisera. Det här ligger också i linje med Mivas strategiska plan för vattenförsörjningen. Genom att reducera antalet vattenverk och koppla samman ledningsnäten ska flera vattenverk kunna samarbeta. Om ett vattenverk slås ut ska något annat vattenverk tillfälligt kunna kompensera bortfallet.

För mer information

Gerth Mattebo, VD, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, gerth.mattebo@miva.se, 0660-330 325

Jennie Högström, kommunikatör, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
jennie.hogstrom@miva.se, 070-383 01 85

 

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.