Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Ny träledning säkrar vatten till industrin

Under förra veckan bytte Mivas dotterbolag Domsjö Vatten ut en del av en viktig vattenledning till industrin. Ledningen transporterar vatten från Moälven som sedan används för industriellt ändamål av Domsjö Fabriker.

I samband med den ordinarie stoppveckan på fabriken har Domsjö Vatten bytt 190 meter av den befintliga ledningen. Det nya träröret som är 1,6 meter i diameter tillverkades på plats vid Hörnettvägen och lyftes sedan ner i sektioner med hjälp av två kranar när det gamla röret lyftes bort.

Trä både billigare och flexiblare

Stora rör av denna dimension behövs för bland annat distribution av vatten till industrier som behöver stora mängder vatten för sin produktion. Ledningen är tillverkad i trä, vilket är vanligt för denna typ av ledning.

- Trä kan fortfarande vara ett konkurrenskraftigt rörmaterial när det gäller så stora dimensioner som denna på 1,6 meter i diameter. Fördelarna mot andra material är bland annat den flexibilitet som röret får när det är byggt av impregnerat furuvirke. Konstruktionen förhindrar att det uppstår stora läckor även om det blir rörelser i marken där röret ligger, säger Tomas Nilsson, ansvarig för projektet på Domsjö Vatten.

Träröret kunde läggas på plats på endast tre dygn. Om ett annat rörmaterial valts, till exempel plast, stål eller betong, så hade det krävt en mycket stabilare ledningsbädd och tagit längre tid att konstruera och stopptiden skulle varit mycket längre. Att bygga i trä har i detta fall gett en flera miljoner billigare byggkostnad och totalkostnad om man dessutom räknar med kortad stopptid och fabriksstopp.

På bilden syns byggledaren Lennart Sundström på LSM Advisor.

Om Domsjö Vatten

Mivas dotterbolag Domsjö Vatten AB producerar processvatten för industriellt ändamål till fabriksområdet i Domsjö. Processvattenproduktionen betalas helt av anslutna industrier och belastar inte VA-taxan.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation