Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Ny taxa för vatten och avlopp från
1 februari

Kommunfullmäktige har beslutat höja taxan för vatten och avlopp från och med den 1 februari 2017.

Den främsta anledningen till höjningen är en långsiktigt tryggad vattenförsörjning. För Miva handlar det om att underhålla och utveckla den allmänna va-anläggningen i kommunen, som är en av Sveriges största i förhållande till antalet medborgare. Arbetet med att förnya ledningsnät och anläggningar är ett prioriterat område för att vi ska kunna säkra en tryggad försörjning av ett rent dricksvatten och rening av avloppsvattnet.

– Mycket arbete återstår men genom ett proaktivt och hårt arbete vad gäller förnyelse och effektivisering under de år som Miva varit kommunens va-huvudman har den nedåtgående trenden nu vänts och vi kan börja blicka framåt. Miva investerar för framtiden, för att både nuvarande och kommande generationer Örnsköldsviksbor ska kunna dricka rent vatten och vi gör det på ett långsiktigt hållbart och resurseffektivt sätt, säger Mivas VD Gerth Mattebo.

Det är brukningsavgiften som höjs

Brukningsavgiften för en schablonfamilj boende i en- och tvåfamiljshus höjs med ca 1,6 % och med ca 2 % för flerfamiljshus. Brukningsavgiften är den fasta och rörliga avgift som fastighetsägare med kommunalt va betalar för de vatten- och avloppstjänster som de får tillgång till.

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar cirka 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta uppgår under 2017 till 9 852 kr (821 kr/månad) att jämföra med 9 696 kr (808 kr/månad) för 2016. En ökning med 13 kr/månad.

Anläggningsavgiften, det vill säga den engångskostnad i första hand nytillkomna va-kunder betalar, lämnas oförändrad.

Läs mer om taxan för vatten och avlopp Länk till annan webbplats.


Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.