Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2013-02-01

Ny taxa för vatten och avlopp

Tillgång till rent dricksvatten och fungerande rening av avloppsvattnet är viktiga inslag i vår vardag och en förutsättning för ett fungerande samhälle. Samtidigt något så självklart och grundläggande att vi ofta glömmer bort det. För att det ska fungera, dygnet runt, året om, krävs omfattande drifts- och underhålls-åtgärder i den infrastruktur som kommunens VA-anläggningar utgör.

I Örnsköldsviks kommun är det Miva som ansvarar för att VA-verksamheten, med hänsyn till miljö och hälsa, sköts så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt. Sedan bolagsbildningen 2009 har Miva, på uppdrag av styrelsen, jobbat med effektivisering och framtidssäkring av VA-verksamheten. Bland annat har personal- och lokalkostnader minskat. Utöver det framtidssäkras verksamheten genom ökade reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar, digitalisering av arkiv, arbete med kvalitetssäkring av verksamheten samt kompetensväxling med mera.

- Kommunens storlek och topografi är en utmaning vad gäller drift och underhåll.
VA-anläggningarna som till största delen byggdes innan kommunsamman-slagningarna under 1960- och 70-talen finns utspridda över i princip hela kommunen, vilket resulterat i cirka 70 procent fler vatten- och avloppsreningsverk per 1000 invånare än snittet bland Sveriges kommuner. Ledningslängden är på samma sätt betydligt längre per ansluten person, cirka 40 procent, än i snittkommunen. Fakta som talar sitt tydliga språk vad gäller drifts- och underhållskostnader,
säger Gerth Mattebo, VD på Miva.

De senaste fyra åren har Miva reinvesterat cirka 190 miljoner kronor i ledningsnät och vatten- och avloppsreningsverk utöver det löpande underhållet. En nödvändighet för att bibehålla en fungerande infrastruktur vad gäller leverans av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten. Investeringarna medför ökade finansiella kostnader vilket, tillsammans med övriga kostnadsökningar, tyvärr innebär att taxan måste höjas år efter år.

Från och med den 1 februari höjs VA-taxan. För en schablonfamilj boende i villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten innebär det en årlig kostnad på
8 601 kronor jämfört med 8 244 kronor under 2012. Höjningen blir då 357 kronor per år eller motsvarande 30 kronor per månad.

Läs mer om taxan för VA

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster