Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2015-01-23

Ny taxa för vatten och avlopp

Från och med den 1 februari 2015 gäller ny taxa för kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun. Detta efter beslut i kommunfullmäktige strax innan årsskiftet.

De flesta kommuner i vårt land brottas med ett åldrande ledningsnät och gamla anläggningar för vatten och avlopp. Under många år har underhållet varit eftersatt och reinvesteringstakten för låg. Driftstörningar och vattenläckor har därför blivit vardag. Utifrån tillgängliga medel gör Miva allt för att säkra ett gott och rent dricksvatten även i framtiden.

Stort behov av reinvesteringar

I rollen som kommunens va‐huvudman fortsätter Miva sitt arbete med att effektivisera driften och framtidssäkra va‐verksamheten. Det innebär att nödvändigt underhåll fortlöpande görs för att säkra leverans och funktion, men också att stora summor årligen går till reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. Sedan va-verksamheten bolagiserades 2009 har Miva årligen reinvesterat mellan 30-50 miljoner kronor utöver det löpande underhållet. Det motsvarar upprustning av i snitt 7-8 kilometer då genomsnittskostnaden för att byta ledningar i befintliga miljöer enligt branschorganisationen Svenskt Vatten uppgår till 2 600 kr per meter. Med ett ledningsnät på drygt 180 mil kommer det att kosta både tid och pengar.

– Utifrån både vårt kort- och långsiktiga uppdrag och det faktum att underhållstakten under många år varit för låg är höjningen av va-taxan nödvändig. Med tanke på det stora behovet i kombination med generella kostnadsökningar och minskad vattenförbrukning kommer liknande höjningar tyvärr också att behövas många år framöver, säger Mivas VD Gerth Mattebo.

Brukningsavgifterna höjs med 4 procent

Brukningsavgifterna höjs med cirka 4 procent. Brukningsavgiften är den löpande avgift fastighetsägare med kommunalt va betalar för de vatten- och avloppstjänster som de får tillgång till. Anläggningsavgiften, det vill säga den engångskostnad i första hand nytillkomna va-kunder betalar, förblir oförändrad.

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar cirka 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta uppgår under 2015 till 9 334 kr (778 kr/månad) att jämföra med 8 964 kr (747 kr/månad) för 2014. En ökning med 31 kr/månad. 

Läs mer om taxan för vatten och avlopp

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster