Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Ny taxa för va och hushållsavfall från och med 1 februari 2014

Från och med den 1 februari 2014 gäller nya taxor för va och hushållsavfall. Detta efter beslut i kommunfullmäktige strax innan årsskiftet.

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Till skillnad från andra livsmedel får vi dessutom vattnet både hemburet och omhändertaget efter att vi använt det. Det är inte ofta vi reflekterar över detta. Möjligen när en läcka uppstår eller när vi är utomlands och tvingas köpa flaskvatten. Vi betraktar snarare vårt dricksvatten som något självklart.

Under tre år ska alla som producerar och levererar dricksvatten i Sverige göra gemensam sak och uppmärksamma vårt dricksvatten. Vi vill visa hur viktigt det är med rent vatten och att rent vatten inte gör sig självt. Reinvesteringar måste få kosta om vi ska ha tillgång till rent vatten både idag och i framtiden. 

I rollen som kommunens va‐huvudman fortsätter Miva sitt arbete med att effektivisera driften och framtidssäkra va‐verksamheten. Det innebär att nödvändigt underhåll fortlöpande görs för att säkra leverans och funktion, men också att stora summor årligen går till reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. Sedan va-verksamheten bolagiserades 2009 har Miva reinvesterat cirka 213 miljoner kronor utöver det löpande underhållet. Samtidigt har och fortsätter bolaget arbetet med att effektivisera arbetssätt och minska kostnader.

– Även om Miva gjort mycket och årligen reinvesterat mellan 30-50 miljoner kronor så kan vi inte slå av på takten. Eftersom reinvesteringarna tidigare varit eftersatta är behovet fortsatt mycket stort. I kombination med generella kostnadsökningar samt minskad vattenförbrukning är det därför nödvändigt att höja va-taxan och på så sätt skapa ekonomiskt utrymme, säger Gerth Mattebo, VD. Varje liter som levereras hem till våra bostäder och därefter omhändertas och renas kostar ändå knappt 6 öre efter höjningen. 

Taxan för va höjs med cirka 4 %. En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta uppgår under 2014 till 8 964 kr (747 kr/månad) att jämföra med 8 602 kr (717 kr/månad) för 2013. En ökning med 30 kr/månad. 

Taxan för hushållsavfall är oförändrad bortsett från att möjligheten till reducerad viktavgift för blöjor och inkontinensskydd tas bort. Orsaken till den förändringen är att rabatten inte är förenlig med likställighetsprincipen i kommunallagen.

– Förutom att möjligheten vänder sig till en tydligt avgränsad kundgrupp i strid med likställighetsprincipen kan det även ses som ett ekonomiskt stöd till de kunder som beviljas reducerad viktavgift. Taxan för hushållsavfall bör inte hantera ekonomiskt stöd till olika grupper i samhället då det finns andra system för detta, exempelvis barnbidrag. Ytterligare en aspekt är att kunder i flerfamiljshus inte erbjuds möjlighet till reducerad viktavgift. Sammantaget är det inte ett rättvist och likställt system, säger Gerth Mattebo.

Cirka 1 000 av Mivas kunder har idag reducerad viktavgift för hushållsavfall. I genomsnitt motsvarar reduktionen cirka 38 kronor per kund och månad.

Läs mer om taxan för vatten och avlopp
Läs mer om taxan för hushållsavfall
Läs mer om den nationella satsningen "Mitt Vatten" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.