Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2012-02-01

Ny taxa för hushållsavfall och VA från och med 1 februari 2012

Från och med den 1 februari 2012 höjs VA-taxan med 4 % och taxan för hushållsavfall med 3,1 %. Detta efter beslut i kommunfullmäktige strax innan årsskiftet.
 
För vatten och avlopp är det stora reinvesteringar i ledningsnätet och VA-anläggningarna som är den främsta anledningen till höjningen. Örnsköldsvik är en till ytan stor kommun som medför ett stort ledningsnät och många anläggningar i form av vattenverk, tryckstegringar och reservoarer, avloppsreningsverk och pumpstationer. Allt har dessutom många år på nacken och årligen görs stora insatser för att säkerställa leverans och funktion. Men reinvesteringarna måste öka ytterligare och därför behöver VA-taxan höjas.
Skulle vi bygga ett helt nytt ledningsnät i vår kommun skulle det kosta omkring 2,5-3 miljarder kronor. Med en förnyelsetakt på 100 år innebär det årliga investeringar motsvarande cirka 25-30 miljoner kronor. Eftersom reinvesteringarna tidigare varit eftersatta har vi under senare år ökat de årliga reinvesteringarna så att de till och med ligger över 30 miljoner kronor, säger Gerth Mattebo, VD på Miva. Men för att komma ikapp är det nödvändigt att höja VA-taxan för att skapa ekonomiskt utrymme.
 
En schablonfamilj boende i villa förbrukar 150 kubikmeter vatten och får en årlig kostnad på
8 244 kr jämfört med 7 897 kr under 2011, vilket är en höjning med 347 kr.
 
För hushållsavfall förbli delar i taxan oförändrade medan andra delar får en höjning. Detta för att få en bättre balans i taxan för hushållsavfall i sin helhet. Sammantaget motsvarar höjningen 3,1 %.
— Många kommuner höjer taxan för hushållsavfall betydligt mycket mer. I vår kommun har vi kommit långt med att utveckla och anpassa vår avfallshantering och därför kan vi med glädje konstatera att vi klarar oss med en relativt blygsam höjning av taxan. Detta tack vare att vi redan idag genomfört åtgärder och fortlöpande undersöker nya möjligheter för att rationalisera och minska kostnader med bibehållen service till kunderna, avslutar Gerth Mattebo.
 
En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa kastar enligt 2010 års statistik 330 kg (150 kg/person) hushållsavfall och ställer ut sopkärlet cirka 14 gånger per år. Dessutom lämnar familjen cirka 420 kg (190 kg/person) grovavfall och farligt avfall till en återvinningscentral. Den totala kostnaden för detta efter justering uppgår till 1 995 kr per år jämfört med 1 943 kr under 2011, vilket är en höjning med cirka 4 kronor per månad.

Läs mer om taxan för vatten och avlopp
Läs mer om taxan för hushållsavfall

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation

Vi har inga driftstörningar för tillfället.