Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Ny taxa för hushållsavfall från och med 1 januari 2013

Från och med den 1 januari 2013 höjs taxan för hushållsavfall enligt index. Hushållsavfallstaxan består av två delar, den ena berör hushållssopor och höjs med cirka 1,5 procent. Den andra delen som avser slamtömning av enskilda avlopp, höjs med cirka 3 procent.

- Många kommuner höjer taxan för hushållsavfall betydligt mer. I vår kommun har vi kommit långt med att utveckla och anpassa vår avfallshantering och därför kan vi klara oss med en relativt blygsam höjning av taxan. Vi genomför kontinuerligt åtgärder och rationaliseringar för att hålla nere kostnaderna och följdaktligen taxorna, men strävar samtidigt efter att bibehålla servicen till våra kunder, säger Gerth Mattebo, VD på Miva.

För hushållsavfall förblir delar i taxan oförändrade medan andra delar får en höjning. Detta för att få en bättre balans i taxan för hushållsavfall i sin helhet.

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa i Örnsköldsvik kastar enligt 2011 års statistik 343 kg (156 kg per person) hushållsavfall och ställer ut sopkärlet cirka 14 gånger per år. Priset för detta uppgår under 2013 till 2 041 kronor per år (170 kronor per månad) att jämföra med 2 020 kronor per år (168 kronor per månad) för 2012. En ökning med cirka 1,75 kronor per månad eller 6 öre per dag.

En schablonfamilj boende i lägenhet i Örnsködsvik (1,5 personer) kastar 234 kg(156 kg per person) hushållsavfall per år. Priset för detta uppgår under 2013 till cirka 1 189 kronor per år (99 kronor per månad) att jämföra med 1 159 kronor per år (97 kronor per månad) för 2012. En ökning med cirka 2 kronor och 50 öre per månad eller 8 öre per dag.

Läs mer om taxan för hushållsavfall

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster