Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Ny mellanlagringshall byggs på Må

Må avfallsanläggning är en plats under ständig utveckling. Sedan en dryg månad tillbaka pågår bygget av en 2 500 kvadratmeter stor mellanlagringshall. Hallen ersätter nuvarande plats för mellanlagring och gör att avfallet fortsättningsvis kan hanteras mer rationellt och med större miljöhänsyn.

Mivas projekt- och entreprenadansvarige Peter Westin.

Varje år mellanlagras omkring 47 000 ton avfall på Må. Konkret innebär det att bland annat matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar samlas i ett större upplag i väntan på vidare transport till återvinning. En stor del av den nuvarande mellanlagringen sker på den gamla soptippen som sedan 2012 håller på att sluttäckas. Det finns med andra ord ett akut behov av en ny plats.

– En ny mellanlagringshall kommer att byggas strax bakom återvinningscentralen och det känns bra att samla vår verksamhet där. Hallen blir 2 500 kvadratmeter stor och kommer att ha en fri höjd på 8,7 meter. All tippning och utlastning kommer dessutom att ske i hallen, vilket innebär en drastisk minskning av avfall som blåser omkring på området, säger Peter Westin som är projekt- och entreprenadansvarig på Miva.

Förutom att all hantering sker i ett slutet system blir den också mer rationell då utlastningsrampen ligger 2,2 meter under marknivå. Upp till 24 meter långa lastbilar kan därför köra ner på rampen och in i hallen för att få sina flak lastade uppifrån med hjälp av hjullastare. Cirka 21 000 ton avfall kommer årligen att mellanlagras i den nya hallen.

Miljön spelar som alltid en viktig roll. Själva orsaken till bygget är att den gamla soptippen på 18 hektar ska sluttäckas så att ytan kan överlåtas till naturen igen. Mycket material till markberedningen är dessutom ”lokalproducerad” och exempelvis 12 000 ton bergkross kommer ursprungligen från platsen där Stora Coop utökade sin parkering.

– Miljöhänsyn är viktig i alla aspekter. Vi arbetar ytterst på uppdrag av miljön och därför vill vi återspegla det även på våra anläggningar. Vi skulle kunna ha stora praktiska asfalterade ytor, men istället ser vi ett stort och viktigt signalvärde i att ha inslag av träd och grönska. Det är ett sätt att leva som man lär, och jag tror dessutom att det omedvetet inspirerar våra kunder att vilja göra rätt, säger Peter Westin.

Bygget påbörjades i början av maj och markarbetena för grundläggningen är snart färdiga. Vid årsskiftet 2019/2020 ska byggnaden som kommer att kosta totalt 25 miljoner kronor stå klar.

Den nya mellanlagringshallen byggs sydost om nuvarande återvinningscentral.

För mer information

Peter Westin, projekt- och entreprenadansvarig, Miva
peter.westin@miva.se, 0660-330 355

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.