Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Ny dricksvattenledning kopplas in

Nu är den nya dicksvattenledningen mellan By och Gerdal klar och kommer att tas i bruk. Det innebär att vi är färdiga med en deletapp i det projekt som innebär att vi säkrar vattenförsörjningen till Sidensjöområdet och Örnsköldsvik långsiktigt.

Piggning och provtryckning

Inför driftsättningen har den nya ledningen piggats och provtryckts. Så kallad piggning innebär att vi ”tvättar” ledningen på insidan genom att en cylinderformad och mjuk plugg drivs genom ledningen med hjälp av vatten. När piggen förs genom ledningen rensas den från luft och smuts som annars stör provtryckningen.

Provtryckningen är ett test vi gör för att kunna godkänna en ny ledning. Under provtryckningen fylls ledningen först med vatten och sedan belastas ledningen med högre tryck än vad den sedan kommer ha när den är i drift. Om ledningen efter ett visst antal timmar inte tappat trycket så kan man garantera att ledningen är tät.

Efter provtryckningen har vi tagit vattenprover och kan nu godkänna ledningen för drift.

Om projektet

Den nya vattenledningen är en del i Mivas större projekt för att trygga den långsiktiga försörjningen av dricksvatten i Örnsköldsvik och Sidensjöområdet som också omfattar ett nytt modernt vattenverk i Gerdal och nya överföringsledningar.

Under våren kommer vattenledningen att kopplas mot Gerdals vattenverk vilket gör att kunder i Sidensjöområdet kommer att få sitt vatten från Gerdals vattenverk. Det äldre och omoderna vattenverket i By kommer att tas ur drift.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation