Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Nya rutiner kan innebära ny tid för sophämtning

Miva hämtar och tömmer normalt sopkärlet för hushållsavfall var fjortonde dag och all hämtning sker mellan kl 06 och 22. För att sophämtningen ska bli mer rationell och kostnadseffektiv ser vår entreprenör just nu över sina sophämtningsrutiner. Det innebär också att ett antal av våra kunder i fortsättningen kommer att få sitt sopkärl tömt vid en annan tidpunkt under dagen än vad man är van vid.

Bild med sopkärl och klocka

Se till att ditt sopkärl står ute senast kl 06 på morgonen den aktuella hämtningsdagen och låt det stå kvar till morgonen efter för att det säkert ska bli tömt. Vissa kunder kommer också att få en ny hämtningsdag, men dessa kommer att informeras om detta via brev i god tid innan den nya hämtningsdagen börjar gälla.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.