Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2012-05-07

Nu startar slamtömningen

Från den 21 maj till den 31 oktober genomförs obligatorisk slamtömning av enskilda avlopp i vår kommun. Information om när slambilen kommer till ditt område hittar du genom att klicka på länken nedan.

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt. I Örnsköldsviks kommun är det Miva som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Miva i sin tur en entreprenör och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Miva.

I dagarna skickas ett informationsbrev till alla befintliga och nya kunder till vår slamtömning. I brevet framgår tömningsintervall, kostnad, information om när slambilen kommer och vad man bör tänka på inför slamtömningen. Den informationen finns även här på vår hemsida.

Information om när slambilen kommer till ditt område hittar du genom att klicka på länken nedan. Under vecka 19 och vecka 32 kommer även årets turlista att publiceras i Tidningen 7.

Har du frågor eller funderingar inför slamtömningen är du som vanligt välkommen att kontakta vår kundservice.

Läs när slambilen kommer till ditt område
Läs mer om slamtömning

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster