Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Nu kan matavfall sorteras i hela kommunen

Figuren Mivo med ett brunt och ett grönt kärl

Snart har alla hushåll i Örnsköldsviks kommun fått erbjudande om att sortera sitt matavfall separat i ett brunt kärl. Centrala Örnsköldsvik är sist ut och där kommer fastighetsägarna att få erbjudandet i slutet av mars. Ett helt år tidigare än planerat.

Det är Sveriges nationella miljömål som är den främsta anledningen till att Örnsköldsvik sedan 2014 infört separat insamling av matavfall. Matavfallet som samlas in i Örnsköldsviks kommun transporteras till en biogasanläggning i Skellefteå där det sedan återvinns genom rötning. Ur matavfallet kan vi därmed utvinna fordonsgas istället för att elda upp det tillsammans med restavfallet från det gröna kärlet.

– Avfall från det gröna kärlet återvinns genom förbränning som bidrar till produktion av el och fjärrvärme, men matavfall kan göra mer nytta än så. Under 2015 samlade vi in närmare 675 ton matavfall. Det blir åtskilliga kilometer med tanke på att en påse matavfall räcker till att köra en biogasbil cirka 2,5 kilometer, säger Peter Westin, projektledare för införandet av matavfallsinsamling på Miva.

Snart 10 000 hushåll

Drygt 8 200 hushåll har idag ett brunt kärl för matavfall, men målsättningen är att minst 15 500 hushåll ska återvinna sitt matavfall i ett sådant när hela kommunen har erbjudits den möjligheten. Det motsvarar 60 procent av hushållen.

– Vi har inte nått vårt mål ännu, men ser att siffran stiger varje dag i takt med att allt fler skaffar och pratar om de här bruna kärlen. Det som kanske kändes jobbigt, krångligt eller äckligt avdramatiseras när man pratar med grannar och arbetskollegor som sorterar sitt matavfall separat och tycker att det fungerar bra. Dessutom gör man en stor miljöinsats samtidigt som man sparar en slant, fortsätter Peter Westin.

Alla hushåll möjlighet att välja

Från maj månad har alla hushåll i kommunen möjlighet att sortera sitt matavfall separat. Det innebär också att den som glömt att skicka in sin valblankett eller ångrat sitt val när som helst kan kontakta Mivas kundservice och beställa ett brunt sopkärl.

– När fastighetsägarna i centrala Örnsköldsvik erbjudits brunt kärl för matavfall så har alla hushåll i kommunen fått den möjligheten. Det områdesvisa införandet av bruna kärl har fungerat mycket bra och det är roligt att vi ligger ett år före tidplanen, säger Peter Westin.

Läs mer om separat insamling av matavfall

För mer information

Peter Westin, projekt- och entreprenadansvarig, Miva
peter.westin@miva.se, 0660-330 355

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.