Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2018-05-30

Nu installerar vi fjärravlästa vattenmätare

Med start i höst börjar vi byta ut de gamla vattenmätarna mot fjärravlästa mätare. Under ett antal år kommer alla mätare i vår kommun att bytas ut. I god tid innan bytet får du ett informationsbrev i din brevlåda där det står vad du behöver göra inför bytet.

En fjärravläst vattenmätare innebär att du som kund inte längre behöver läsa av och rapportera in mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt, vilket också innebär att du alltid faktureras för din faktiska förbrukning istället för en uppskattad förbrukning.

För att Miva ska komma åt vattenmätaren vid byte ansvarar du som fastighetsägare för att se över din mätarplats. Innan bytet behöver du exempelvis kontrollera att det är lätt att komma åt mätaren, att mätaren är monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen och att det finns fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren.

Innan bytet behöver du som fastighetsägare kontrollera följande:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Vattenmätarkonsolen ska vara horisontellt monterad.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbyte.
  • Det ska vara lätt för våra tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.
  • Väggen och golvet intill bör tåla vattenspill och läckage av vatten.

Läs mer om bytet, hur den nya mätaren ser ut och vad du som fastighetsägare bör åtgärda innan bytet

Skiss över vattenmätarplats

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster