Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Nu hämtar vi sopor vid ditt fritidshus

Nu startar perioden för hämtning av hushållsavfall vid fritidshus. Tömning av de ljusgröna sopkärlen vid fritidshus sker mellan den 13 maj och den 13 september. Genom att klicka på länken nedan kan du se vilken dag sopbilen kommer till ditt område. Se när ditt sopkärl kommer att tömmas Länk till annan webbplats.

Tänk på kärlets placering

  • Kärlet är till för brännbart hushållsavfall, ej farligt avfall etc.
  • Avfallet i kärlet ska vara väl paketerat.
  • Locket ska vara stängt, inget emballage får hänga utanpå kärlet som maximalt får väga 70 kg.
  • Kärlet ska vara utställt senast kl 06.00 på hämtningsdagen.

Tänk på kärlets placering

Med den utrustning och teknik som används i vår entreprenörs sopbilar är det extra viktigt att placera sopkärlet på rätt sätt. I annat fall är risken stor att kärlet inte kan tömmas. Några saker att tänka på:

  • Placera kärlet minst 1,5 meter från brevlåda, staket, bil eller dylikt.
  • Placera inte kärlet under träd eller liknande. Den fria höjden från marknivån ska vara 4,7 meter.
  • Ställ kärlet i samma höjdnivå som sopbilens färdväg och inte mer än en meter från körbanan.
  • Står kärlet bredvid annat kärl ska det finnas ett avstånd om minst  40 cm mellan kärlen.
  • Ställ kärlet enligt pilmarkeringen på locket. Saknas pil, ställ kärlet med handtag och hjul vända mot fastigheten.

Välkommen till våra återvinningscentraler

I fritidshusabonnemanget för hushållsavfall ingår även tillgång till Må återvinningscentral och våra mobila återvinningscentraler. Där kan du som privatperson lämna hushållets grovavfall vilket definitionsmässigt handlar om sådant som inte ryms i ditt sopkärl, exempelvis trasiga möbler, cyklar och barnvagnar. Elektronikavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och obrännbart avfall som inte alls hör hemma i sopkärlet ska också lämnas på en återvinningscentral.

Som ett komplement till Må återvinningscentral har Miva två mobila återvinningscentraler som placeras ut på olika platser i kommunen. För dig som bor långt från centrum kan den mobila återvinningscentralen vara ett alternativ till Må återvinningscentral. Läs mer om våra återvinningscentraler Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller andra funderingar som rör ditt fritidshusabonnemang eller sommarens sophämtning är du välkommen att kontakta vår kundservice Länk till annan webbplats.. Kundservice kontaktar du även om ditt fritidshus saknar abonnemang för hushållsavfall.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.