Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Nu börjar vi tömma de bruna kärlen

Bild av sopbil med två fack

Från och med den 27 oktober börjar vi tömma de bruna kärlen för matavfall som distribuerats i det första området. Insamlingen kommer att göras med hjälp av en så kallad tvåfacksbil där matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra facket. Under de första veckorna kommer vår entreprenör att sköta insamlingen med hjälp en inlånad tvåfacksbil i väntan på att den ordinarie bilen ska levereras.

Det bruna kärlet för matavfall töms i samma intervall som det gröna kärlet. Tänk på att det ska det finnas ett avstånd om minst 40 cm mellan kärlen om du samtidigt vi ha tömning av både ditt gröna och bruna kärl.

Här kommer ytterligare några saker att tänka på vad gäller placeringen av sopkärl:

  • Placera kärlet enligt pilmarkeringen på locket. Saknas pil, ställ kärlet med handtag och hjul vända in mot fastigheten.
  • Står kärlet bredvid annat kärl ska det finnas ett avstånd om minst 40 cm mellan kärlen.
  • Placera kärlet minst 1,5 meter från brevlåda, staket, bil eller dylikt.
  • Placera inte kärlet under träd eller liknande. Den fria höjden från marknivå ska vara 4,7 meter. Tänk även på att klippa grenar från träd och buskar som hänger ut över körbanan.
  • Ställ kärlet i samma höjdnivå som sopbilens färdväg och inte mer än en meter från körbanan. På vissa gång- och cykelbanor där det finns problem med soptömningen har Miva dock markerat upp med en vit linje vart kärlet ska stå på tömningsdagen.

När kommer sopbilen?
När erbjuds du brunt sopkärl för matavfall?

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.