Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2016-02-17

Nöjda kunder lockar fler att sortera sitt matavfall

Figuren Mivo som gör tummen upp

Snart har alla hushåll i Örnsköldsviks kommun fått erbjudande om att sortera sitt matavfall separat. Omkring 40 procent av de som fått erbjudandet har också valt att sortera sitt matavfall i ett brunt kärl. En siffra som stadigt växer i takt med att det bruna kärlet blir ett allt vanligare samtalsämne bland vänner, grannar och arbetskamrater.

I slutet av mars kommer fastighetsägare i centrala Örnsköldsvik att få erbjudande om att skaffa brunt kärl för matavfall. Det blir det sista området som erbjuds möjligheten och det är nästan ett år före den ursprungliga tidplanen.

– Införandet av de bruna kärlen har fungerat jättebra och det har varit en stor fördel att vi introducerat möjligheten områdesvis. På så sätt har vi kunnat förbättra, förtydliga och effektivisera hela processen från första informationsutskicket till första tömningen av de bruna kärlen i ett område, säger Peter Westin, projektledare för införandet av matavfallsinsamling på Miva.

Allt fler väljer ett brunt kärl

Drygt 40 procent av de som hittills fått erbjudande om ett brunt kärl har valt ett sådant, men målsättningen är att minst 60 procent av hushållen ska återvinna sitt matavfall i brunt kärl.

– Vi har inte nått vårt mål ännu, men så har vi heller inte erbjudit möjligheten att sortera matavfall i centrala Örnsköldsvik. Siffran kommer att stiga och gör det för varje dag i takt med att allt fler pratar om de här bruna kärlen. Det som kanske kändes jobbigt, krångligt eller ohygieniskt avdramatiseras när man pratar med grannar och arbetskollegor som sorterar sitt matavfall separat och tycker att det fungerar bra, fortsätter Peter Westin.

För införandet av de bruna kärlen har fungerat bra och kunderna är nöjda. Det visar inte minst de undersökningar som Miva låtit göra i varje område ett halvår efter att de bruna kärlen börjat användas.

88 procent nöjda kunder

Nöjd Kund-Index, NKI, är ett nyckeltal för att beskriva kundnöjdhet då det gäller hur nöjda kunderna totalt sett är med något. Mivas undersökningar bland de som använder ett brunt kärl uppvisar ett NKI på fantastiska 88 procent.

– Roligt att kunderna är nöjda även om vissa tycker att papperspåsen läcker och går sönder för lätt. Det åtgärdas oftast genom att använda vår påshållare, byta påse oftare och blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter och hushållspapper eller rivna äggkartonger för att göra matavfallet torrare. Rätt använd är papperspåsen överlägsen för att röta matavfallet som vi gör, berättar Peter.

En annan glädjande siffra är att 58 procent av de som har ett brunt kärl upplever att de blivit bättre på att sortera hushållsavfallet i allmänhet. 18 procent säger också att de blivit bättre på att köpa rätt mängder och därför slänger mindre sedan de började sortera matavfall separat.

– Med andra ord en vinst för miljön och vinst för kundens plånbok, vilket är precis det vi vill uppnå med de bruna kärlen, säger Peter Westin.

Centrala Örnsköldsvik är sist ut och där kommer fastighetsägarna att få ett informationsbrev i brevlådan i slutet av mars.

Läs mer om separat insamling av matavfall

För mer information

Peter Westin, projekt- och entreprenadansvarig, Miva
peter.westin@miva.se, 0660-330 355

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation