Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Mobila återvinningscentraler under 2012

Nu är schemat klart för hur de mobila återvinningscentralerna kommer att cirkulera i kommunen under 2012. För att schemat ska bli så rättvist som möjligt har det baserats på antal invånare som är knutna till varje ort samt statistiken för den insamlade mängden under 2011. Förändringarna är små. Däremot är det nytt att återvinningsgårdarna under nästa år byter namn till återvinningscentral.

Precis som tidigare är det två mobila återvinningscentraler som kommer att cirkulera i kommunen. Den ena kretsar mellan de fyra serviceorterna Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum under hela året, och den andra besöker de mindre orterna under sommarhalvåret.

Mängden avfall styr behovet
Bland serviceorterna visar statistiken över mängden lämnat avfall under 2011, att Bjästa har den klart största belastningen och att Björna ligger i underkant i jämförelse med övriga orter. Under 2012 utökas därför perioderna i Bjästa till tre veckor. Sammantaget innebär detta att den mobila återvinningscentralen finns i Bjästa 18 veckor, Bredbyn 12 veckor, Husum 12 veckor och Björna 10 veckor.
 
Störst belastning i Mellansel
Även för återvinningscentralen som besöker de mindre orterna har den faktiska användningen fått styra fördelningen av veckor på varje ort. Schemat har anpassats efter den lämnade mängden avfall på respektive ort, vilket innebär att två orter har tillgång till den mobila återvinningscentralen en vecka mindre under 2012 och att tiden i gengäld har utökats i Mellansel och Moliden.

Bortsett från serviceorterna har Mellansel mer än dubbelt så stor insamlad mängd som övriga orter. Detta faktum i kombination med invånarantalet i upptagningsområdet gör att tiden i Mellansel under 2012 utökas till tre veckor mot tidigare två. Den stora belastningen i Mellansel har också gjort att återvinningscentralen under en vecka kommer att finnas i Moliden.

Både Myckelgensjö och Solberg får totalt en vecka vardera under 2012 mot tidigare två. Detta utifrån att den insamlade volymen är mindre än hälften av medelvikten för övriga orter. Övriga orter Gideå, Trehörningsjö, Nyliden, Sidensjö och Skorped får precis som under 2011 besök av återvinningscentralen under totalt två veckor det kommande året.

Återvinningsgård blir återvinningscentral
Den uppmärksamme har säkert noterat att vi nu även byter namn på den mobila återvinningsgården. För att namnmässigt bättre harmonisera med vår fasta anläggning för återvinning byter den mobila återvinningsgården namn till mobil återvinningscentral. Det är ett sätt att minska antalet begrepp och att namnen samtidigt antyder att det i båda fallen rör sig om centraler för återvinning, men att den ena är fast och den andra mobil.

Läs mer i miljökalendern
Vilka veckor som den mobila återvinningscentralen besöker de olika orterna finns publicerade på Mivas hemsida miva.se. De finns även angivna i Mivas miljökalender som skickas ut till alla hushåll i kommunen under mellandagarna. Regelbundet kommer vi även att annonsera i Tidningen 7.

Mobil återvinningscentral under 2012

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster