Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Miva utvecklar Må återvinningscentral för företag

Bild Må återvinningscentral

Från och med den 1 april lämnar företag i Örnsköldsviks kommun sitt verksam-hetsavfall på samma återvinningscentral som privatpersoner. Dessutom införs enhetspris för företagare som mot en fast avgift kan lämna upp till 2 m³ avfall vid varje tillfälle.

Det händer mycket på Mivas anläggning på Må. Ett omfattande arbete pågår för att sluttäcka den gamla deponin så att naturen kan ta över marken, och samtidigt håller Miva på att se över både lokaler och rutiner inom anläggningen. Den mest påtagliga förändringen är att återvinningscentralen för företag flyttar ihop med centralen för privatpersoner.

– Privatpersoner och företag får i fortsättningen lämna sitt avfall på samma återvinningscentral för att vi ska kunna samla mottagandet av avfall till en plats och därmed förbättra våra rutiner, säger Magnus Vestman, arbetsledare på Må. Det här är också ett sätt att utveckla vår återvinningscentral som är modern och till och med prisbelönt.

Från och med den 1 april lämnar därför företagare sitt grovavfall på samma plats som privatpersoner. Företag och privatpersoner använder samma infart till återvinningscentralen på Må, men lägger sig i var sin fil. Undantaget är tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton och traktorer, som hänvisas till Må avfallsanläggning precis som tidigare.

– Samtidigt inför vi enhetspris, vilket innebär att företagare vid varje tillfälle kan lämna upp till två kubikmeter avfall till ett fast pris. Allt som behövs är ett kort som man skaffar när man besöker oss och som genererar en faktura i slutet av månaden, fortsätter Magnus Vestman.

Det går naturligtvis bra att lämna mer än två kubikmeter avfall vid samma tillfälle, och företagen betalar då en tilläggsavgift per överstigande kubikmeter.

Samtliga registrerade företag i kommunen har i dagarna fått information om förändringen och mer information finns på Mivas webbplats miva.se.

För mer information

Magnus Vestman, arbetsledare, Miva
magnus.vestman@miva.se, 0660-330 321

Åsa Möller, avdelningschef Avfall & återvinning, Miva
asa.moller@miva.se, 0660-330 351

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.