Miva uppmärksammar samhällsnytta vi tar för given

Många reflekterar inte över vilken samhällsnytta som dagligen levereras och som gör att vi har ett fungerande samhälle. Inte förrän den dag något felar. Miva arbetar för att en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både i dag och i morgon. Det är ett ansvarsfullt uppdrag som bolaget nu uppmärksammar i en ny kampanj.

Tänk om dina sopor inte hämtades. Tänk om din toalettspolning gick rätt ut i närmaste vattendrag. Eller tänk om det inte fanns vatten att spola med. Hur skulle din vardag och vårt samhälle se ut då?

En aha-upplevelse

Sedan Miva bildades 2009 har bolaget aktivt arbetat med sina ledstjärnor. Först internt och sedan mot kunder och omvärld för att visa vad allt Mivas arbete utgår ifrån. Men det finns fortfarande en utmaning i att Mivas tjänster tas för givna.

– Vi är alldeles för många som tar vatten i kranen och hämtade sopor för givna och tycker det är dåligt när något inte fungerar som det ska. På ett sätt ska kunderna naturligtvis vara trygga med att Miva gör sitt jobb för att allt detta ska fungera både i dag och långt in i framtiden. Men det är ändå viktigt att sätta det i ett större sammanhang och förstå att vår fina infrastruktur inte gör sig själv. Att det ibland kan vara nyttigt att se vår tillvaro ur ett annat perspektiv. Det är den aha-upplevelsen vi vill förmedla i vår nya kampanj, säger Gerth Mattebo som är VD på Miva.

Häftiga jobb i en framtidsbransch

På Miva arbetar man inte bara med vatten och avfall, utan framförallt handlar jobbet om att säkra morgondagens samhälle. Att kommande generationer ska ha ett lika bra dricksvatten som vi och att vårt avfall inte ska fördärva vår miljö. Uppdraget är minst sagt långsiktigt.

– Vi som arbetar med viktiga samhällsfunktioner som vatten, avlopp och omhändertagande av hushållsavfall har riktigt häftiga arbeten. Vårt arbete är konkret och helt avgörande för att samhället ska fungera, men vi är också del av en framtidsbransch med en enorm utveckling som vi måste vara delaktiga i. Förhoppningsvis kan vi även förmedla det i vår kampanj och locka arbetskraft till vår bransch, säger Gerth Mattebo.

Läs mer och se filmen hur Miva får din vardag att fungera på miva.se/vardag

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.