Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Miva lockar framtidens arbetskraft

Som i många andra branscher kommer Mivas rekryteringsbehov att öka under de närmaste åren. Inte minst inom vatten och avlopp. För att underlätta framtida rekrytering medverkar Miva tillsammans med andra kommuner i området på ett par studentmässor som arrangeras i Luleå och Umeå under januari.

Vattnet har många miljoner år på nacken och är världens viktigaste produkt. Miva och övriga vattenproducenter har ett ansvarsfullt uppdrag för att vattnet ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många miljoner år till. 

– Vi har ett långsiktigt miljöansvar där många frågor rör just vattnet. Vårt arbete måste hela tiden utvecklas i takt med nya förutsättningar och utmaningar och därför är det viktigt att vi tänker långsiktigt även kring vårt framtida rekryteringsbehov, säger Mikael Tjernberg, personalchef på Miva.

Som ett led i detta medverkar Miva tillsammans med andra aktörer i området på studentmässorna LARV i Luleå den 22 januari och UNIADEN i Umeå den 28 januari. Det är UMEVA i Umeå, Tekniska förvaltningen Vatten och Avlopp Luleå samt PIREVA som tillsammans med Miva marknadsför sig under namnet ”Vatten i Norrland”. Även avfallsverksamheterna i kommunerna kommer att marknadsföras på ett liknande sätt.

– Det här är ett sätt att visa upp oss och visa bredden av yrken som finns inom våra branscher. Med vårt gedigna kunnande och långa erfarenhet av hållbara lösningar i samhället känner vi också ett ansvar bortom kommungränsen och därför känns det helt naturligt att vi samverkar med andra kommuner i vårt område. Det har vi allt att vinna på, fortsätter Tjernberg.

Tillsammans med några andra va-bolag i området planerar Miva även för en kvalificerad yrkesutbildning inom va. Arbetet är ännu i startgroparna, men målet är att kunna erbjuda en kvalificerad va-utbildning inom en inte alltför avlägsen framtid.

För att öka det allmänna intresset för vatten och avlopp bjuder Miva även in till en familjedag under 2014. Den 24 maj arrangeras en särskild va-dag dit alla är välkomna för att ta en titt på en av Mivas anläggningar och lära sig mer om vatten och avlopp.

För mer information

Mikael Tjernberg, personachef, Miva
mikael.tjernberg@miva.se, 0660-330 319

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation