Miva lanserar tjänster i butik

Alla behöver vi köpa mat och regelbundet besöka en livsmedelsbutik. Det är ett faktum som varit utgångspunkt i Mivas senaste satsningar för att underlätta avfallshanteringen för privatpersoner. Inom de närmaste veckorna börjar ett 20-tal livsmedelsbutiker runt om i kommunen tillhandahålla matavfallspåsar och på försök blir det möjligt att lämna batterier, lampor och smått elavfall i tre butiker.

Lätt att ordna nya matavfallspåsar

Sedan 2017 har permanentboende i Örnskölsviks kommun möjlighet att sortera sitt matav­fall separat i ett brunt kärl. För det krävs särskilda papperspåsar som hittills har levererats till kunden en gång per år.

– Det har inte varit en optimal lösning. Många kunder har hört av sig och tycker att det är ett slöseri att vi kör ut påsar när man fortfarande har många kvar från tidigare leverans. Samtidigt är det andra kunder som tycker att årsleveransen är för liten och att det bör bli lättare att själv ordna med fler påsar, berättar Åsa Möller som är avdelningschef för avfall och återvinning på Miva. Vi har tagit till oss från båda håll och kommit fram till ett system som känns riktigt bra.

Den årliga leveransen av papperspåsar upphör och ersätts med fler och mer tillgängliga platser där påsar kan hämtas. Kunden kan som tidigare själv hämta påsar på Mivas alla återvinningscentraler i Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum och på Må eller hos Mivas kund­service på Sjögatan i Örnsköldsvik. Men från och med vecka 10 kan kunden även hämta fler påsar i ett 20-tal livsmedelsbutiker runt om i kommunen.

– Alla behöver vi köpa mat och att samtidigt kunna ta med sig en bunt papperspåsar till matavfallet känns som en smidig lösning. Den som ändå vill ha påsarna levererade till sin bostad kan fortfarande få det till en mindre kostnad. Det blir ett komplement till de drygt 25 utlämningsplatserna.

På Mivas webbplats miva.se/matavfallspåsar framgår vilka butiker som tillhandahåller mat­avfallspåsar. Där finns även mer information och möjlighet att beställa leverans av påsar.

Insamlingsskåpet EL:IN. Foto: Miva

Få bort elavfall från sopkärlet

En viktig insats för miljön är att se till att inget farligt avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små mängder. För att underlätta möjlig­heten att lämna farligt avfall testar Miva därför ett nytt insamlingsskåp för smått elavfall.

– Batterier, lampor och smått elavfall som exempelvis mobiltelefon, eltandborste och sladdar räknas som farligt avfall. Det ska alltid sorteras ut och aldrig slängas i hushållssopona, säger Åsa Möller. Vi vill minska andelen elavfall som hamnar fel och testar därför insamlingsskåp i butik som ett komple­ment till våra återvinningscentraler. Olika typer av ljuskällor är något som vi ofta får önskemål om att kunna lämna på fler platser.

2019 blir en försöksperiod då tre skåp kommer att finnas placerade hos Coop Själevad, Hemköp Stora Torget och ICA Kvantum i Örnsköldsvik. Försöket kommer därefter att utvärdas innan beslut tas om en permanent lösning med eventuellt fler utplacerade skåp.

Okänd 1-mot-1-princip

I sammanhanget ska en okänd princip också nämnas som utgör ett ytterligare inlämnings­alternativ. De större elektronikbutikerna med yta på över 400 kvadratmeter, vilket för Örnsköldsviks del innebär Elgiganten, är skyldiga att ta emot all typ av konsumentelektro­nik med yttermått upp till 25 cm. För övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny elprodukt eller lampa så ska det gå att lämna in en motsvarande gammal produkt i butiken. Butiken lämnar sedan vidare det insamlade materialet till ett godkänt insamlingssystem för återvinning.

– Det är en princip som vi kunder i större utsträckning bör praktisera. Då bildas inga lager av exem­pelvis trasiga lampor där hemma, avslutar Åsa.

Högupplöst bild på insamlingsskåpet EL:IN Öppnas i nytt fönster. (.jpg)

För mer information

Åsa Möller, avdelningschef Avfall och återvinning, Miva
asa.moller@miva.se, 0660-330 351

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Driftinformation