Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Miva fortsätter säkra vårt viktigaste livsmedel - ny va-taxa från 1 februari

Kommunfullmäktige har beslutat höja taxan för vatten och avlopp från och med den 1 februari 2016.

Den främsta anledningen till höjningen är en långsiktigt tryggad vattenförsörjning, vilket i klartext handlar om att underhålla ledningsnät och anläggningar. Det kommer att minska antalet akuta driftstörningar som exempelvis vattenläckor och avloppsstopp. Det gör att Miva även i framtiden kan leverera ett gott och rent dricksvatten och ta hand om avloppsvattnet på ett miljömässigt bra sätt.

– För vår överlevnad är vi beroende av rent dricksvatten och därför måste vi tänka på vad vi lämnar över till kommande generationer och agera därefter. För att långsiktigt säkerställa ett rent dricksvatten som en del av kretsloppet måste vi hela tiden underhålla och utveckla ledningsnät, anläggningar och arbetssätt. Därför är det positivt att kommunfullmäktige ger oss möjlighet att fortsätta arbetet med att säkra vårt viktigaste livsmedel, säger Mivas VD Gerth Mattebo.

Brukningsavgifterna höjs med 4 procent

Brukningsavgifterna höjs med 4 procent. Brukningsavgiften är den löpande avgift fastighetsägare med kommunalt va betalar för de vatten- och avloppstjänster som de får tillgång till.

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar cirka 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta uppgår under 2016 till 9 6 95 kr (808 kr/månad) att jämföra med 9 334 kr (778 kr/månad) för 2015. En ökning med 30 kr/månad.

Anläggningsavgiften, det vill säga den engångskostnad i första hand nytillkomna va-kunder betalar, höjs med 7 procent.

Läs mer om taxan för vatten och avlopp

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.