Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Miva får kommunens första gröna lån

Miva har genom Örnsköldsviks kommun tagit sitt första gröna lån, det vill säga ett lån som kräver ett projekt som ska ge positiva effekter på klimatet. Projektet handlar om att vi ska säkra dricksvattenförsörjningen till centralorten genom ett nytt vattenverk och nya vattenledningar mellan vattenverk och vattentäkt.

Ett av kommunens mål är att Örnsköldsvikska vara en klimatsmart och hållbar kommun. Det första gröna lånet är starten på en mångårig resa för att både minska kostnaden för kommunens medborgare och för att stötta kommunkoncernens arbete mot att bli en än mer klimatsmart och hållbar kommun att leva och verka i.

Mivas projekt har fått lånet eftersom det bedömts främja övergången till klimattålig tillväxt och att ett av målen med projektet är att anpassa dricksvattenförsörjningen efter klimat- och miljöförändringar.

Finansieras via Kommuninvest

Det gröna lånet finansieras via Kommuninvest som i sin tur emitterar stora gröna obligationer. Investerare till de gröna obligationerna kommer från många av världens länder och har gemensamt att de vill investera i hållbara och klimatsmarta projekt. Dessa investerare kommer i samband med det gröna lånet se att Örnsköldsvik och Miva driver hållbara projekt.

Läs mer om Mivas projekt för att säkra dricksvattenförsörjningen

Skiss på nya GerBy vattenverk som är en del av Mivas största projekt någonsin.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.