Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Miva arrangerar dag för att hylla vattnet

Den 24 maj arrangerar Miva en va-dag för att uppmärksamma vårt vatten och för att visa upp va-verksamheten inom bolaget. Bodums avloppsreningsverk i Bonässund slår upp portarna och det blir en familjedag med rundvisning, tävlingar och demonstrationer. Dessutom avgörs vem som har Öviks godaste dricksvatten.

Vi tar vårt rena dricksvatten för givet och glömmer att det är vårt viktigaste och mest kon­trollerade livsmedel. Nationellt har alla som producerar och levererar dricksvatten startat en gemensam kommunikationssatsning för att uppmärksamma vårt dricksvatten. Mivas va-dag är en del i den satsningen för att visa att rent vatten inte gör sig själv och att reinvesteringar måste få kosta om vi ska ha tillgång till rent vatten i framtiden.

– Mivas återvinningshelg för ett par år sedan blev en succé som lockade många kommun­invånare till Må återvinningscentral och allt vad vi kunde erbjuda där. Då var det ett nytt sätt för oss att kommunicera som visade sig fungera mycket bra. Därför gör vi nu en liknande dag för att informera om vatten och avlopp, säger Gerth Mattebo, VD på Miva.

Rundvandring och demonstrationer

Va-dagen äger rum på Bodums avloppsreningsverk i Bonässund den 24 maj och håller öppet mellan kl 10-15. Inne i reningsverket finns en informationsutställning om vattnets kretslopp, hur dricksvatten produceras och avloppsvatten renas. Det finns också möjlighet att följa med på en guidad rundvandring och se reningsprocessen med egna ögon.

– När vi duschar eller spolar i toaletten tänker vi sällan på vilken process vattnet genomgår för att bli rent och kunna återgå till kretsloppet. Att förstå vad som händer ger en aha-upplevelse och större förståelse för att vi exempelvis inte kan spola ned vad som helst i avloppet, fortsätter Mattebo.   

Vattenvinnare koras

Kl 13 avgörs vem som har Öviks godaste dricksvatten. Tävlingens jury kommer att bedöma de tio nominerade vatten som gått till final och kora en segrare. Juryn består av krögaren Richard ”Sångkock” Norberg, biolog Thomas Birkö samt Birgitta Eriksson vid Miva.

Komtek, fika och tävlingar

Vatten är fascinerande på många sätt, vilket kommunens teknikskola Komtek tagit fasta på. Under dagen finns Komtek på plats och inspirerar både barn och vuxna med spännande vattenexperiment. Förutom gratis fika, tipspromenad och avloppstävling blir det också demonstrationer av hur ledningsnätet i kommunen är uppbyggt och hur Miva filmar insidan av avloppsledningarna i marken.

– Vi ska också se till att bjuda alla på lite vatten. Alla som besöker oss bjuder vi på en halvliter gott dricksvatten i en flaska som kan återanvändas, avslutar Gerth Mattebo.

Va-dagen är såklart även ett utmärkt tillfälle att få svar på sina frågor inom såväl va som avfall och återvinning. Om inte i utställningen så direkt av Mivas personal som finns på plats. Det gör även personal från Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbygg­nadsförvaltning, som i egenskap av tillsynsmyndighet svarar på frågor om enskilt avlopp, kompost och dispenser inom avfalls- och va-området.

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Gerth Mattebo, VD, Miva
gerth.mattebo@miva.se, 0660-330 325

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation