Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Miva arrangerar återvinningshelg

Ö-viksborna är redan bra på återvinning, men nu ska vi bli ännu bättre. Den 21-22 april arrangerar Miva för första gången en återvinningshelg på Må återvinningscentral. Samtliga kommuninvånare är inbjudna och återvinningscentralen har öppet både lördag och söndag från kl 10.00 till 16.00. Under helgen kommer Miva att informera om och uppmuntra till återbruk och återvinning samt att förklara vem som ansvarar för vad inom avfallsområdet och hur olika aktörer hänger ihop.

Återbruk är framtidens melodi där sådant som vi tröttnat på bokstavligen kan få nytt liv genom att ges bort, repareras eller säljas. Återvinningshelgen vill väcka liv i de tankarna. Ö-viksborna har dessutom visat att man är både duktiga och intresserade av ämnet.

Ett nytt sätt att informera

Kommunen ansvarar för att samla in, transportera bort och behandla hushållsavfallet, och i vår kommun har Miva fått uppdraget att sköta det. Det gör att Miva också har ett informa-tionsansvar.
Återvinningshelgen är ett oprövat upplägg och ett nytt sätt för oss att informera om hur vi alla kan minska vårt avfall och ta hand om det avfall som ändå uppstår på rätt sätt. Det är ett tillfälle att informera om avfall och återvinning i allmänhet, och Mivas verksamhet och service i synnerhet, säger Gerth Mattebo, VD på Miva.

Utställningsområdet kommer att finnas på den stora planen efter att man passerat Må återvinningscentral. Utställningen tar utgångspunkt från Mivas helt nya källsorteringskarta, som innebär att vem som helst kan sortera i princip vad som helst.
— Kartan är ett sätt att hjälpa våra kunder att sortera sitt avfall på rätt sätt, men också för att ge en bild av skillnaden mellan olika typer av hushållsavfall och vilken uppgift olika aktörer har, fortsätter Gerth Mattebo. Vi vill göra det lätt att göra rätt. En led i det är också att vi inför återvinningshelgen har fått ny och tydligare skyltning på både Må återvinningscentral och dess mobila variant.

Tävlingar och demonstrationer

Eftersom Mivas verksamhetsområde omfattar både avfall och VA är det självklart att även visa upp det senare. Förutom gratis fika och sopsorteringstävling blir det därför också demonstrationer av hur ledningsnätet i kommunen är uppbyggt och hur Miva filmar insidan av avloppsledningarna i marken.

Återvinningshelgen är såklart även ett utmärkt tillfälle att få svar på sina frågor inom avfall och VA. Om inte i utställningen så direkt av Mivas personal som finns på plats. Det gör även personal från Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, som i egenskap av tillsynsmyndighet svarar på frågor om enskilt avlopp, kompost och dispenser inom avfalls- och VA-området. Information finns också från våra samarbetspartners Startpunkten, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), El-Kretsen och Avfall Sverige.

Utmaning till att kommuninvånare

Under helgen utmanar Miva också alla kommuninvånare att lämna så många batterier och lampor som möjligt. Många glömmer att båda är farligt avfall som ska lämnas till en återvinningscentral. Utmaningen är ett sätt att påminna om det samtidigt som vi får chansen att slå nytt insamlingsrekord.
— Vi räknar naturligtvis med extra mycket besökare under återvinningshelgen och därför har vi anlitat ungdomar som kommer att göra sitt bästa för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt, avslutar Gerth Mattebo.

Läs mer i inbjudan till samtliga hushåll i kommunen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

För mer information

Lars Westberg, funktionsledare kommunikation och projektledare, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321
Åsa Möller, chef Avfall och återvinning, Miva
asa.moller@miva.se, 0660-330 351

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har 110 medarbetare och omsätter 180 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.