Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Många förpackningar hamnar fel

Återvinningsstation

Höstens plockanalys av avfallet i de gröna sopkärlen visar att mycket förpackningar och tidningar hamnar fel.

En plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd avfall från sopkärl plockas ut och sorteras. Resultat redovisas och sammanställs i en rapport. Syftet med en plockanalys är att få en bild av vad vi slänger i våra sopkärl och hur mycket avfall varje hushåll i snitt slänger.

11 procent plastförpackningar på fel plats

Höstens plockanalys av avfallet i de gröna sopkärlen visar att 11 procent av innehållet är plastförpackningar och 10 procent tidningar och pappersförpackningar. Det här är såklart helt fel plats för detta. Därför vill vi påminna om att alla typer av förpackningar samt tidningar ska lämnas till någon av de 30-tal återvinningsstationer som finns runt om i kommunen.

Inga förpackningar i brännbart på återvinningscentral

En motsvarande analys har också gjorts av avfallet som lämnats i containern brännbart på Må återvinningscentral. Även den visar att alldeles för många förpackningar hamnar fel. 9 procent av det brännbara avfallet utgörs av plastförpackningar och hela 11 procent tidningar. För pappersförpackningar är siffran 4 procent. Både förpackningar och tidningar omfattas av producentansvaret som har ett eget insamlingssystem via de återvinningstationer som finns runt om i kommunen.

Förenklat finansieras återvinningsstationerna av att alla producenter av hushållsförpackningar betalar en viss förpackningsavgift. Förpackningsmaterial och tidningar ska därför inte lämnas på Mivas återvinningscentraler som fördyrar Mivas hantering av avfallet helt i onödan.

Som en service till dig som besöker Må återvinningscental finns däremot även en återvinningsstation för tidningar samt hushållsförpackningar av glas, papper, plast och metall. Stationen är av samma typ som finns på ytterligare 32 platser i kommunen.

Läs mer om förpackningar och tidningar
Läs mer om återvinningsstationer

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.