Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Lampor är farligt avfall

Alla typer av lampor ska sorteras som elavfall och lämnas till Må återvinningscentral eller en mobil återvinningscentral. Lågenergilampor och lysrör är dessutom farligt avfall eftersom de innehåller kvicksilver. Därför är det extra viktigt att de inte slängs bland de vanliga soporna.

Hur kan lågenergilampan med kvicksilver vara miljövänligare än den gamla glödlampan?

Lågenergilampan innehåller en liten mängd kvicksilver, vilket är en förutsättning för den ska kunna fungera. Men samtidigt minskar lågenergilampan de totala utsläppen av kvicksilver i miljön.

En lågenergilampa innehåller 1-5 mg kvicksilver per lampa. Det finns i lampan i form av små kvicksilverdroppar eller fast amalgam (en kvicksilverförening). När lampan tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas. När lampan släckts och kallnar omvandlas ångan igen till kvicksilver eller amalgam.

Kvicksilvret är en förutsättning för att kunna göra lågenergilamporna energieffektiva. I takt med utvecklingen av lågenergilampor kommer halten kvicksilver i lamporna att minska. Redan idag finns lampor med kvicksilverhalter på 1 mg. Sedan den 1 september 2010 är det krav på att ange halten kvicksilver i lampan på förpackningen.

Lågenergilampan bidrar till minskade kvicksilverutsläpp

Energibesparingen som följer av att glödlamporna ersätts av lågenergilampor bidrar till att den fossila elproduktionen minskar. Det leder till att de totala kvicksilverutsläppen från samma mängd ljus faktiskt minskar.

Den största källan till kvicksilverutsläpp i luften globalt sett är förbränning av kol. Inom EU är en stor del av elproduktionen baserad på kolkraftverk, vilket innebär att den bidrar till stora koldioxidutsläpp och till stor del okontrollerade utsläpp av kvicksilver. Andra utsläppskällor är till exempel smältverk, krematorier samt avfallsförbränning där kvicksilver i produkter frigörs.

Kvicksilvret i lågenergilampor är också samlat på en plats kan återvinnas medan det som sprids i luften är omöjligt att samla in.

Om en lampa med kvicksilver går sönder

Många undrar vad som händer om en lampa med kvicksilver går sönder och hur man tar hand om en lampa där själva glaset gått sönder. Kemikalieinspektionen har därför tagit fram en rekommendation som kan vara bra att känna till om olyckan är framme.

Läs mer om lampor med kvicksilver och hur du hanterar en trasig lampa

Källa: Energimyndigheten

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster