Lämna smått elavfall i butik

Sedan ett år tillbaka är det möjligt att lämna batterier, lampor och smått elavfall i tre butiker i Örnsköldsvik. Nu utökar vi med ytterligare en butik då ett skåp finns uppställt även hos Willys.

Insamlingsskåpet EL:IN. Foto: Miva

En viktig insats för miljön är att se till att inget farligt avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små mängder. För att underlätta möjlig­heten att lämna farligt avfall finns därför ett insamlingsskåp för smått elavfall. Skåpen finns i ett antal livsmedelsbutiker och är ett komple­ment till våra återvinningscentraler för att minska andelen elavfall som hamnar fel.

Skåp finns placerade hos Coop Själevad, Hemköp Stora Torget, ICA Kvantum i Örnsköldsvik och nu även hos Willys. Ett skåp finns även i entrén på Mivas huvudkontor på Sjögatan 4a.

Okänd 1-mot-1-princip

I sammanhanget ska en okänd princip också nämnas som utgör ett ytterligare inlämnings­alternativ. De större elektronikbutikerna med yta på över 400 kvadratmeter, vilket för Örnsköldsviks del innebär Elgiganten, är skyldiga att ta emot all typ av konsumentelektro­nik med yttermått upp till 25 cm. För övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny elprodukt eller lampa så ska det gå att lämna in en motsvarande gammal produkt i butiken. Butiken lämnar sedan vidare det insamlade materialet till ett godkänt insamlingssystem för återvinning. En bra princip som innebär att du inte får lager av exempelvis trasiga lampor där hemma.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.