Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2017-09-20

Kungörelse om samråd kring By vattentäkt

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) avser att söka tillstånd för grundvattenuttag vid By vattentäkt. By vattentäkt förser idag Sidensjö med omnejd med dricksvatten. För att göra det möjligt att använda By vattentäkt även för att försörja Örnsköldsviks centralort med dricksvatten kommer grundvattenuttaget att öka, vilket är en tillståndspliktig förändring.

Allmänheten inbjuds härmed till samråd genom ett öppet informationsmöte tisdag den 3 oktober kl 19.00 i Pinassen, Arken konferens, Örnsköldsvik. Anmälan sker nedan eller genom att kontakta Mivas kundservice, 0660-330 400 senast den 25 september

Eventuella synpunkter angående ansökan kan lämnas skriftligen, senast den 7 november, till e-post tillstand-vatten@miva.se eller per post Miljö och vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik. Märk handlingen ”Samråd By”.

Samrådsunderlag avseende grundvattenuttag inom fastigheterna By 1:15 och By 1:172, By vattentäkt, Örnsköldsviks kommunPDF (pdf, 389.7 kB)

Kontaktpersoner för samråd och tillståndsansökan är:
Hans Fridholm, Sweco, 060 - 169 916
Ulrica Almén, Miva, 0660 - 330 352
Birgitta Eriksson, Miva, 0660 - 330 426

Anmälan till samråd 3 oktober

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation

Vi har inga driftstörningar för tillfället.