Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2012-02-17

Kungörelse om samråd

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) avser att söka tillstånd för utökat grundvattenuttag vid Bredångers vattentäkt. Bredångers vattentäkt försörjer idag Bredånger och Köpmanholmen med dricksvatten. För att göra det möjligt att även försörja Bjästa kommer grundvattenuttaget att öka, vilket är en tillståndspliktig förändring.

Allmänheten inbjuds härmed till samråd kring den planerade ansökan genom ett öppet informationsmöte onsdag den 22 februari kl 19.00 i f d Bjästa kommunhus.

Syftet med samrådet är att identifiera frågeställningar som är av betydelse vid framtagandet av ansökan samt utarbetandet av miljökonsekvensbeskrivningarna. Information ges och det finns möjlighet att ställa frågor.

På uppdrag av Miva ansvarar Vatten & Miljöbyrån för nämnda tillståndsansökan och eventuella frågor besvaras av Charlotta Lindberg, 0920-24 17 77. Eventuella synpunkter angående ansökan kan även lämnas skriftligen senast den 15 mars 2012. Dessa skickas till charlotta@vmbyran.se eller Vatten & Miljöbyrån, Charlotta Lindberg, Bergvikskurvan 11C, 973 31 Luleå.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation