Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Kungörelse om samråd

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) bjuder in till samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken angående ansökan om tillstånd avseende avfallshantering av icke farligt avfall samt farligt avfall inom fastigheterna Norrsvedje 20:15 och Anundsjö Prästbord 1:233, Örnsköldsviks kommun. Tillståndsansökan avser befintlig och utökad verksamhet vid Bjästa och Bredbyn återvinningscentraler.

Allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter kring den planerade verksamheten. Samrådsunderlag finns tillgängliga i Mivas reception på Sjögatan 4A och via länkar här nedanför.

Eventuella synpunkter angående ansökningarna lämnas skriftligen senast den 15 januari 2021. Märk synpunkterna ”Tillståndsansökan Bjästa/Bredbyn ÅVC” och skicka till info@miva.se eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik.

Frågor besvaras av Hanna Dahlqvist, miljöingenjör, 0660-330 353.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation