Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Kungörelse om samråd

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) avser att söka ändringstillstånd för verksamhet vid Må avfallsanläggning. Ansökan avser mellanlagring av avfall och farligt avfall inom fastigheten Må 1:3.

Allmänheten bereds härmed att lämna synpunkter på den planerade ansökan. Samrådsunderlag finns tillgängligt i länken nedan eller kan beställas via Mivas kundservice, 0660-330 400.

Eventuella synpunkter angående ansökan lämnas skriftligen senast den 9 februari 2012. Märk synpunkterna "Miva 2011:89" och skicka till Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik eller info@miva.se

Eventuella frågor besvaras av Ulrica Almén, funktionsledare miljö, 0660-330 352.

Samrådsunderlag Må avfallsanläggning Pdf, 630.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 630.2 kB)

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation