Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Kungörelse om samråd

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) avser att ansöka om nya skyddsföreskrifter och nytt vattenskyddsområde i Gerdal och By. I Gerdal och By finns två kommunala vattentäkter som försörjer närområdet samt Örnsköldsviks centralort med dricksvatten. För att säkerställa en framtida god råvattenkvalitet har Miva tagit fram ett förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkterna.

Allmänheten inbjuds härmed att lämna synpunkter på den planerade ansökan. Samrådsunderlaget finns även utställt på Stadshuset Kronan.

Eventuella synpunkter om ansökan lämnas skriftligen senast den 23 september 2018. Märk synpunkterna med ”Gerdal och By vattenskyddsområde” och skicka till vattenskydd@miva.se alternativt Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik.

Samrådsunderlag skyddsföreskrifter Gerdal och By Pdf, 209.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 209.1 kB)

Se de olika zonerna i den sökbara kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bocka i Vattenskyddsområden
i vänsterspalten. Skriv in den fastighet du vill titta på i sökfältet uppe till höger i bilden.

Frågor besvaras av Ulrica Almén, funktionsledare Miljö, 0660-330352 , ulrica.almen@miva.se eller Hans Fridholm, Sweco, hans.fridholm@sweco.se.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.