Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Kungörelse om samråd

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Miva, bjuder in till samråd enligt 6 kapitlet iljöbalken angående ansökan om tillstånd avseende avfallshantering av icke farligt avfall samt farligt avfall inom fastigheterna Må 1:3, Må 1:6, Må 1:7 samt Överön 6:3, Örnsköldsviks kommun. Tillståndsansökan avser befintlig verksamhet vid Må avfallsanläggning.

Allmänheten inbjuds härmed till samråd kring den planerade ansökan genom ett öppet informationsmöte onsdag 6 november 2013, kl 18.30 hos Miva, Torggatan 10, våning 5, konferensrum Beethoven.

Eventuella synpunkter angående ansökan lämnas skriftligen senast 13 december 2013. Märk synpunkterna ”Tillståndsansökan Må” och skicka till info@miva.se eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik. Frågor besvaras av Ulrica Almén, funktionsledare miljö, 0660-330 352.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster